Zjednodušená podlimitní řízení - do 31.3.2012

Tento signál není implementován. Signál č. 54.