Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Odbor zadávání veřejných zakázek > Veřejné zakázky > Zjednodušená podlimitní řízení - do 31.3.2012

Zjednodušená podlimitní řízení - do 31.3.2012

VZ-8/OSOM-SK/2011 - Dodávka zemního plynu


MM F-M 106470/2010 - Rekonstrukce ul. Horní, od ul. Lískovecká po ul. Olbrachtova, k.ú. Frýdek


VZ 20-12-2010 - Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Frýdek-Místek, 1. Máje 1700


VZ 9-12-2010 - Zřízení chodníku ke hřbitovu - Lískovec


MMFM_75255_2009 - Rekonstrukce ul. Nad přehradou včetně kanalizace, k.ú. Místek


VZ104-12-2009 - Panské Nové Dvory - rozšíření ul. Dobrovského


VZ81–12-2009 - Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu na ul. Ostravská 882, Frýdek-Místek


VZ71-12-2009 - Rekonstrukce škvárového hřiště u areálu Stovky, Frýdek-Místek Poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky VZ 71-12-2009 „Rekonstrukce škvárového hřiště u areálu Stovky, Frýdek-Místek“


VZ19–12-2009 - Rekonstrukce ul. Jilemnického, k.ú. Frýdek


VZ38-12-2009 - Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova 469, k.ú. Místek – půdní vestavba


VZ20–12-2009 - Komunikační propojení ul. Na Poříčí a ul. Železniční I.


VZ26-12-2009 - Základní škola Frýdek-Místek, ul. E. Krásnohorské 2254 a 139 – řešení školního a sportovního areálu


VZ20–12-2009 - Inženýrské sítě Baranovice, lokalita K lesu


VZ-15-04-2008 - Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku


VZ80–12-2008 - Zařízení pro péči o pacienty v terminální fázi onemocnění - Hospic


VZ79–12-2008 - Komenského č.p. 159 – výměna oken a meziokenních vložek


VZ62-12-2008 - Základní škola Frýdek-Místek, ul. Komenského 402 – propojení obou budov (4.ZŠ)


DaSH-F/1604/2008/Ma - Rekonstrukce ul. Nad Lipinou – I. etapa, k.ú. Frýdek


VZ10/2-12-2008 - Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku


VZ50-12-2008 - Domov pro seniory Frýdek-Místek, k.ú. Místek – zastřešení a oprava balkónů


VZ47-12-2008 - Panské Nové Dvory, inženýrské sítě – lokalita Řehánek


VZ10-12-2008 - Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku


DaSH-F/1426/2008/Ma - Rekonstrukce tzv. Lískoveckého mostu


VZ6-04-2008 - Výměna oken v části bytového domu čp. 689, ul. Anenská ve Frýdku-Místku


DaSH-F/883/2008 - Rekonstrukce ul. J. Haška a J. Kaluse


VZ23-12-2008 - Inženýrské sítě Zátiší, lokalita Baranovice - voda, plyn


VZ1-13-2008 - Reklamní činnost pro propagaci statutárního města Frýdek-Místek na období 05/2008-12/2010


VZ102-12-2007 - Inženýrské sítě Zátiší, lokalita Baranovice, SO 01 Splašková kanalizace, SO 04 Přípojky splaškové kanalizace


VZ101-12-2007 - Inženýrské sítě Zátiší – kanalizace A, A1


VZ61-12-2007 - Odkanalizování oblasti povodí Olešné-Kanalizace obce Chlebovice – část větve B


VZ61-12-2007 - Rekonstrukce objektu č.p. 456, tř. T.G.Masaryka, Frýdek, - střecha


VZ56-12-2007 - Kanalizace Skalice - projektová dokumentace


VZ39-12-2007 - Základní škola F-M, Jana Čapka 2555, rekonstrukce školní kuchyně (2. ZŠ) - kapacita 420/700 - technologické vybavení


VZ43-12-2007 - Oprava cyklostezky - průtah městem, SO C122, C451, C452


VZ09-12-2007 - III. most vč. napojení a přeložek


VZ11-12-2006 - Frýdek-Místek - Reko sálu komerčního centra


VZ36-12-2006 - Budova Magistrátu města F-M, Radniční 10 - rekonstrukce budovy


Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
15.06 °C
9.97 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)