Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Odbor životního prostředí a zemědělství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Informace

Ing. Šárka Gilarová

vedoucí odboru

Telefon: 558 609 483
Email: zivotni [zavináč] frydekmistek.cz

Zaměření odboru

  • práva a údržba zeleně a lesního majetku statutárního města Frýdek-Místek, správa veřejných pohřebišť
  • výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, myslivosti (výdej loveckých lístků), rybářství (výdej rybářských lístků), lesního hospodářství

Seznam vyhlášek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť

OZV 2019-3 zrušení Řádu veř. pohřebišť (46.5 kB)

Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení 2019-2 - hospodářské osnovy (16.151 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku

OZV 2018-1 - zeleň (23.773 kB)

OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek

OZV 2015-1 o odpadech (39.036 kB)

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství

OZV 2005-6 (48.5 kB) OZV 2005-6 příloha 2 (21.5 kB) OZV 2005-6 příloha 1 (1.775 MB)

Vyhláška o zrušení vyhlášky o chovu drobných a hospodářských zvířat

Vyh1991-10 (11.5 kB)

Tiskopisy, materiály

2 SEZNAM FORMULÁŘŮ A TISKOPISŮ

Seznam_formularu_a_tiskopisu (34 kB)

2.1.01 LESY - Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.01_souhlas s navrhem (27 kB)

2.1.02 LESY - Žádost o souhlas - umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.02 umistení_stavby_vzdalenost_do_50_m_od_okraje_lesa (27.5 kB)

2.1.03 LESY - Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.03_odnetipozemku (28.5 kB)

2.1.04 LESY - Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.04_odstraneni_pochybnosti (26.5 kB)

2.1.05 LESY - Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.05_prohlaseni_za_les (28 kB)

2.1.06 LESY - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.06_deleni_pozemku (26.5 kB)

2.1.07 LESY - Žádost o povolení těžby dříví

Bližší informace Vám podá Ing. Martin Mucha, tel.: 558 609 487, kancelář č. 431, e-mail: mucha.martin@frydekmistek.cz

2.1.07_povoleni_tezby_drivi (34.5 kB)

2.1.08 LESY - Žádost o vydání loveckého lístku

Bližší informace vám podá Helena Harníková, tel. 558 609 482, kancelář č. 421, e-mail: harnikova.helena@frydekmistek.cz

Žádost o vydání loveckého lístku (29.215 kB) Čestné prohlášení- lovecký lístek (26 kB)

2.1.09 LESY - Žádost o vydání rybářského lístku

Bližší informace Vám podá Michaela Mitregová, tel. č. 558 609 483, kancelář č. 421, e-mail: mitregova.michaela@frydekmistek.cz

Žádost o vydání rybářského lístku (444.830 kB)

2.2.01 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - fyzické osoby

Bližší informace vám podají: Ing. Jana Bilouseacová, tel. 558 609 486, kancelář č. 426, e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz; Jana Hanzlíčková, tel. 558 609 485, kancelář č. 426, e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz nebo Ing. Petra Frydrychová, tel. 558 609 648, kancelář č. 420, e-mail: frydrychova.petra@frydekmistek.cz

2.2.01 _žádost o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby (54 kB)

2.2.02 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnik

Bližší informace vám podají: Ing. Jana Bilouseacová, tel. 558 609 486, kancelář č. 426, e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz; Jana Hanzlíčková, tel. 558 609 485, kancelář č. 426, e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz nebo Ing. Petra Frydrychová, tel. 558 609 648, kancelář č. 420, e-mail: frydrychova.petra@frydekmistek.cz

2.2.02_žádost o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby (52.5 kB)

2.2.03 OCHRANA OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

Bližší informace vám podá Mgr. Matěj Krupař, tel. 558 609 499, kancelář č. 420, e-mail: krupar.matej@frydekmistek.cz.

2.2.03_žadost_o_zavazne_stanovisko_pro_nevyjmenovane_zdroje_znecistovani_ovzdusi (67 kB)

2.2.04 ODPADY - Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 420, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

2.2.04_zadost_o_souhlas_k_upusteni_od_trideni_nebo_oddeleneho_shromazdovani_odpadu (49.5 kB)

2.2.05 ODPADY - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 420, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

2.2.05_zadost_o_souhlas_k_nakladani_s_nebezpecnymi_odpady (49 kB)

2.3.01 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz nebo Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz.

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu (447.154 kB)

2.3.02 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Bc. Barbora Sýkorová, tel. 558 609 546, kancelář č. 426, e-mail: sykorova.barbora@frydekmistek.cz

Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (339.316 kB)

2.3.03 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494,e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz, Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz

Priloha_c._3___Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu (304.545 kB)

2.3.04 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.czIng. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz 

Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu (331.530 kB)

2.3.05 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovým pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.czIng. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz 

Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (307.865 kB)

2.3.06 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (298.228 kB)

2.3.07 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

 

Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu (311.323 kB)

2.3.08 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, email: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz, kancelář č. 427, Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426 a Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum (386.666 kB)

2.3.09 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

Priloha_c._9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti_ (384.808 kB)

2.3.10 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428. 

Priloha_c._10___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace (395.769 kB)

2.3.11 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o udělení souhlasu

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz. 

Priloha_c._11___Zadost_o_udeleni_souhlasu (269.836 kB)

2.3.12 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Bližší informace Vám podá Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429 a Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426. 

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu (316.435 kB)

2.3.13 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vyjádření

Bližší informace Vám podá Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429 a Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426. 

Priloha_c._13___Zadost_o_vyjadreni (297.351 kB)

2.3.14 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, email: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz, kancelář č. 427, Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426 a Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del (424.524 kB)

2.3.15 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav. (279.068 kB)

2.3.16 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Bližší informace Vám podá Bc. Barbora Sýkorová, tel.: 558 609 546, kancelář č. 426, e-mail: sykorova.barbora@frydekmistek.cz.

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_ (289.649 kB)

2.3.17 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_ (304.047 kB)

2.3.18 OODĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod potřebných k takovému vypouštění

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_ (309.316 kB)

2.3.19 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel (311.378 kB)

2.3.20 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje (384.768 kB)

2.3.21 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila (403.532 kB)

2.3.22 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz. 

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila (270.454 kB)

2.4.01 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.01 zadost_o_kaceni_drevin_mimo_les (177 kB)

2.4.02 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.02_zadost_o_kaceni_§8_odst.2 (103.5 kB)

2.4.03 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.03_zadost_o_kaceni_§8_odst.4 (97.5 kB)

2.4.04 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.04_zadost_o_zavazne_stanovisko (113 kB)

2.4.05 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o kontejner na separovaný odpad

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

2.4.05_zadost_o_kontejner_na_separovany_odpad (28 kB)

2.4.06 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o popelnici/kontejner

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

2.4.06_zadost_o_popelnici_kontejner_na_smesny_komunalni_odpad (28 kB)

2.4.07 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o nádobu na biologicky rozložitelný odpad

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

2.4.07_zadost_o_BIO-popelnici (28.5 kB)

3 SEZNAM KONCEPČNÍCH, STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH MATERIÁLŮ

seznam_materialu (27 kB)

3.01 Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města Frýdku-Místku. Celý dokument naleznete v příloze.
plan_odpadového_hospodářství 2017-2021 (4.938 MB)

Životní situace

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

Seznam životních situací (37.5 kB)

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

1.1._seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody_3_ (1) (27.5 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01_licence_olh_2_ (46 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (42.5 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03_povoleni_delsi_lhuty_pro_zalesneni_lesniho_pozemku (47.5 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04_povoleni_upravy_stavu_zvere_1_ (41.5 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05_tezba_drivi_bez_prevzate_lesni_hospodarske_osnovy (1) (50.5 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.
1.1.06_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho (48.5 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (47 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj (47 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_zasahu_do_vyznamneho_krajinneho_prvku (49 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10_zadost_o_vydani_loveckeho_listku (47 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11_deleni_lesniho_pozemku (44.5 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (52 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (50 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (45 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (44.5 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (45.5 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17_souhlas_s_ur (44.5 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich_1_ (44 kB)

1.1.19 Žádost o vydání rybářského lístku

1.1.19_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku (52.5 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

1.2_seznam_zivotnich_situaci (26 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf (69.5 kB)

1.2.02 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

1.2.02_ souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (51.5 kB)

1.2.03 Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1.2.03_upusteni_od_trideni (52 kB)

1.2.04 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.04_produkce_nakladani_s_odpady (66 kB)

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

1.2.05_zavazna_stanoviska_pro_nevyjmenovane_zdroje_znecistovani_ovzdusi (24.459 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam životních situací voda (31 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.01-Žádost o povolení k nakládání s vodami (84 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.02-Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod o obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (51.5 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem (19.702 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas (61 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05 Ohlášení stavby ČOV (60 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06 Žádost o stavební povolení (74 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.07 Žádost o udělení souhlasu (20.443 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
1.3.08 Žádost o vyjádření (18.120 kB)

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení (18.767 kB)

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské úpravy

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské upravy (58.5 kB)

1.4. ODDĚLENÍ ZELENĚ

1.4._seznam._zivotnich_situaci_oddeleni_zelene (26.5 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.01_povoleni_kaceni_drevi_rost._mimo_les (87.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.02_oznameni_kaceni_pestebni (88 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.03_oznameni_kaceni_bezpecnost (69.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04_pozadavek_na_kaceni_ve_verejne_zeleni_1_ (57 kB)

1.4.05 Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 

1.4.05_zavazne_stanovisko_ke_kaceni_drevin_mimo_les (25.480 kB)

1.4.06 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad

1.4.06 zadost_o_novou_popelnici_vymena_poskozene_popelnice_zadost_o_nadobu_na_separovany_odpad_pytle_na_komunalni_odpad_od_zahradkarskych_osad (51 kB)

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 11 – 29 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 10 – 15 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 6 – 15 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 16 – 43 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 10 – 17 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 12 – 29 ... [ celý článek ]

< 1 2 3 4 ... 543 >

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
24.37 °C
22.62 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)