Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Odbor životního prostředí a zemědělství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Informace

Ing. Šárka Gilarová

vedoucí odboru

Telefon: 558 609 483
Email: zivotni [zavináč] frydekmistek.cz

Zaměření odboru

  • správa a údržba zeleně a lesního majetku statutárního města Frýdek-Místek, správa veřejných pohřebišť
  • výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, myslivosti (výdej loveckých lístků), rybářství (výdej rybářských lístků), lesního hospodářství

Seznam vyhlášek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť

OZV 2019-3 zrušení Řádu veř. pohřebišť (46.5 kB)

Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení 2019-2 - hospodářské osnovy (16.151 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku

OZV 2018-1 - zeleň (23.773 kB)

OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek

OZV 2015-1 o odpadech (39.036 kB)

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství

OZV 2005-6 (48.5 kB) OZV 2005-6 příloha 2 (21.5 kB) OZV 2005-6 příloha 1 (1.775 MB)

Vyhláška o zrušení vyhlášky o chovu drobných a hospodářských zvířat

Vyh1991-10 (11.5 kB)

Tiskopisy, materiály

2 SEZNAM FORMULÁŘŮ A TISKOPISŮ

Seznam_formularu_a_tiskopisu (34 kB)

2.1.01 LESY - Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.01_souhlas s navrhem (27 kB)

2.1.02 LESY - Žádost o souhlas - umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.02 umistení_stavby_vzdalenost_do_50_m_od_okraje_lesa (27.5 kB)

2.1.03 LESY - Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.03_odnetipozemku (28.5 kB)

2.1.04 LESY - Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.04_odstraneni_pochybnosti (26.5 kB)

2.1.05 LESY - Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.05_prohlaseni_za_les (28 kB)

2.1.06 LESY - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 431, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

2.1.06_deleni_pozemku (26.5 kB)

2.1.07 LESY - Žádost o povolení těžby dříví

Bližší informace Vám podá Ing. Martin Mucha, tel.: 558 609 487, kancelář č. 431, e-mail: mucha.martin@frydekmistek.cz

2.1.07_povoleni_tezby_drivi (34.5 kB)

2.1.08 LESY - Žádost o vydání loveckého lístku

Bližší informace vám podá Helena Harníková, tel. 558 609 482, kancelář č. 421, e-mail: harnikova.helena@frydekmistek.cz

Žádost o vydání loveckého lístku (29.215 kB) Čestné prohlášení- lovecký lístek (26 kB)

2.1.09 LESY - Žádost o vydání rybářského lístku

Bližší informace Vám podá Michaela Mitregová, tel. č. 558 609 483, kancelář č. 421, e-mail: mitregova.michaela@frydekmistek.cz

Žádost o vydání rybářského lístku (444.830 kB)

2.2.01 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - fyzické osoby

Bližší informace vám podají: Ing. Jana Bilouseacová, tel. 558 609 486, kancelář č. 426, e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz; Jana Hanzlíčková, tel. 558 609 485, kancelář č. 426, e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz nebo Ing. Petra Frydrychová, tel. 558 609 648, kancelář č. 420, e-mail: frydrychova.petra@frydekmistek.cz

2.2.01_žádost o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby (54 kB)

2.2.02 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnik

Bližší informace vám podají: Ing. Jana Bilouseacová, tel. 558 609 486, kancelář č. 426, e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz; Jana Hanzlíčková, tel. 558 609 485, kancelář č. 426, e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz nebo Ing. Petra Frydrychová, tel. 558 609 648, kancelář č. 420, e-mail: frydrychova.petra@frydekmistek.cz

2.2.02_žádost o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby (52.5 kB)

2.2.03 OCHRANA OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

Bližší informace vám podá Mgr. Matěj Krupař, tel. 558 609 499, kancelář č. 420, e-mail: krupar.matej@frydekmistek.cz.

2.2.03 Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší (70.5 kB)

2.2.04 ODPADY - Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 420, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

1559033396_2.2.04_zadost_o_souhlas_k_upusteni_od_trideni_nebo_oddeleneho_shromazdovani_odpadu (49.5 kB)

2.2.05 ODPADY - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 420, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

1559033422_2.2.05_zadost_o_souhlas_k_nakladani_s_nebezpecnymi_odpady (49 kB)

2.3.01 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz nebo Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz.

Priloha_c._1___Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu (447.154 kB)

2.3.02 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Bc. Barbora Sýkorová, tel. 558 609 546, kancelář č. 426, e-mail: sykorova.barbora@frydekmistek.cz

Priloha_c._2___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (339.316 kB)

2.3.03 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494,e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz, Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz

Priloha_c._3___Zadost_o_pvoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu (304.545 kB)

2.3.04 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.czIng. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz 

Priloha_c._4___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu (331.530 kB)

2.3.05 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchovým pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.czIng. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz 

Priloha_c._5___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (307.865 kB)

2.3.06 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._6___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu (298.228 kB)

2.3.07 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

 

Priloha_c._7___Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu (311.323 kB)

2.3.08 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, email: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz, kancelář č. 427, Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426 a Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._8___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum (386.666 kB)

2.3.09 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

Priloha_c._9___Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti_ (384.808 kB)

2.3.10 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428. 

Priloha_c._10___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace (395.769 kB)

2.3.11 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o udělení souhlasu

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz. 

Priloha_c._11___Zadost_o_udeleni_souhlasu (269.836 kB)

2.3.12 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Bližší informace Vám podá Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429 a Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426. 

Priloha_c._12___Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu (316.435 kB)

2.3.13 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vyjádření

Bližší informace Vám podá Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429 a Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426. 

Priloha_c._13___Zadost_o_vyjadreni (297.351 kB)

2.3.14 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, email: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz, kancelář č. 427, Ing. Lýdie Hrbáčová, tel.: 558 609 617, e-mail: hrbacova.lydie@frydekmistek.cz, kancelář č. 426 a Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._14___Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del (424.524 kB)

2.3.15 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._15___Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav. (279.068 kB)

2.3.16 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Bližší informace Vám podá Bc. Barbora Sýkorová, tel.: 558 609 546, kancelář č. 426, e-mail: sykorova.barbora@frydekmistek.cz.

Priloha_c._16___Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_ (289.649 kB)

2.3.17 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._17___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_ (304.047 kB)

2.3.18 OODĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod potřebných k takovému vypouštění

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._18___Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_ (309.316 kB)

2.3.19 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz,  Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 a Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492, e-mail: rajnochova.veronika@frydekmistek.cz, kancelář č. 429. 

Priloha_c._19___Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel (311.378 kB)

2.3.20 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

Priloha_c._20___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje (384.768 kB)

2.3.21 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz.

Priloha_c._21___Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila (403.532 kB)

2.3.22 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz. 

Priloha_c._25___Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila (270.454 kB)

2.4.01 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.01 zadost_o_kaceni_drevin_mimo_les (177 kB)

2.4.02 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.02_zadost_o_kaceni_§8_odst.2 (103.5 kB)

2.4.03 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.03_zadost_o_kaceni_§8_odst.4 (97.5 kB)

2.4.04 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.04_zadost_o_zavazne_stanovisko (113 kB)

2.4.05 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o kontejner na separovaný odpad

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

2.4.05_zadost_o_kontejner_na_separovany_odpad (28 kB)

2.4.06 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o popelnici/kontejner

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

2.4.06_zadost_o_popelnici_kontejner_na_smesny_komunalni_odpad (28 kB)

2.4.07 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o nádobu na biologicky rozložitelný odpad

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

2.4.07_zadost_o_BIO-popelnici (28.5 kB)

3 SEZNAM KONCEPČNÍCH, STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH MATERIÁLŮ

seznam_materialu (27 kB)

3.01 Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města Frýdku-Místku. Celý dokument naleznete v příloze.
plan_odpadového_hospodářství 2017-2021 (4.938 MB)

Životní situace

1. ŽIVOTNÍ SITUACE

Seznam životních situací (37.5 kB)

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

1.1._seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody_3_ (1) (27.5 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01_licence_olh_2_ (46 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (42.5 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03_povoleni_delsi_lhuty_pro_zalesneni_lesniho_pozemku (47.5 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04_povoleni_upravy_stavu_zvere_1_ (41.5 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05_tezba_drivi_bez_prevzate_lesni_hospodarske_osnovy (1) (50.5 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.
1.1.06_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho (48.5 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (47 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj (47 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_zasahu_do_vyznamneho_krajinneho_prvku (49 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10_zadost_o_vydani_loveckeho_listku (47 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11_deleni_lesniho_pozemku (44.5 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (52 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (50 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (45 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (44.5 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (45.5 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17_souhlas_s_ur (44.5 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich_1_ (44 kB)

1.1.19 Žádost o vydání rybářského lístku

1.1.19_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku (52.5 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

1.2_seznam_zivotnich_situaci (26 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf (71 kB)

1.2.02 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

1.2.02_souhlas_k_nakladani_s_nebezpecnymi_odpady (52 kB)

1.2.03 Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1.2.03_upusteni_od_trideni (52 kB)

1.2.04 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.04_produkce_nakladani_s_odpady (67 kB)

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (24.518 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam životních situací voda (31 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.01-Žádost o povolení k nakládání s vodami (84 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.02-Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod o obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (51.5 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem (19.702 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas (61 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05 Ohlášení stavby ČOV (60 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06 Žádost o stavební povolení (74 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.07 Žádost o udělení souhlasu (20.443 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
1.3.08 Žádost o vyjádření (18.120 kB)

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení (18.767 kB)

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské úpravy

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské upravy (58.5 kB)

1.4. ODDĚLENÍ ZELENĚ

1.4._seznam._zivotnich_situaci_oddeleni_zelene (26.5 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.01_povoleni_kaceni_drevi_rost._mimo_les (87.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.02_oznameni_kaceni_pestebni (88 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.03_oznameni_kaceni_bezpecnost (69.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04_pozadavek_na_kaceni_ve_verejne_zeleni_1_ (57 kB)

1.4.05 Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 

1.4.05_zavazne_stanovisko_ke_kaceni_drevin_mimo_les (25.480 kB)

1.4.06 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad

1.4.06 zadost_o_novou_popelnici_vymena_poskozene_popelnice_zadost_o_nadobu_na_separovany_odpad_pytle_na_komunalni_odpad_od_zahradkarskych_osad (51 kB)

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 49 – 88 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 8 – 49 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 13 – 35 ... [ celý článek ]

Kvalita vody pramene v Hájku

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Ve vzorku vody nebyla ke dni 6. listopadu 2019 zjištěna přítomnost bakterií. [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 13 – 32 ... [ celý článek ]

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

autor: MM F-M,  

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 26 – 47 ... [ celý článek ]

< 1 2 3 4 ... 556 >

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
4.64 °C
6.44 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)