ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ - Tiskopisy, materiály

2 SEZNAM FORMULÁŘŮ A TISKOPISŮ

1516033042_1435735294_seznam_formularu_a_tiskopisu (31.5 kB)

2.1.01 LESY - Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

souhlassnavrhem (26 kB)

2.1.02 LESY - Žádost o souhlas - umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

vzdálenost do 50 m od okraje lesa (26.5 kB)

2.1.03 LESY - Žádost o odnětí pozemku a omezení ve využití

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

odnetipozemku (26.5 kB)

2.1.04 LESY - Odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

pochybnosti (25.5 kB)

2.1.05 LESY - Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

prohlasenizales (26.5 kB)

2.1.06 LESY - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

Bližší informace Vám podá Ing. Jiří Majer, tel. č. 558 609 496, kancelář č. 430, e-mail: majer.jiri@frydekmistek.cz

delenipozemku (25.5 kB)

2.1.07 LESY - Žádost o povolení těžby dříví

Bližší informace Vám podá Ing. Martin Mucha, tel.: 558 609 487, kancelář č. 431, e-mail: mucha.martin@frydekmistek.cz

20080526_Zadost_o_povoleni_tezby_drivi (32 kB)

2.2.01 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - fyzické osoby

Bližší informace vám podají: Ing. Jana Bilouseacová, tel. 558 609 486, kancelář č. 424, e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz nebo Jana Hanzlíčková, tel. 558 609 485, kancelář č. 424, e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz

Formulář žádosti o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby (55 kB)

2.2.02 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - Žádost o odnětí půdy ze ZPF - právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnik

Bližší informace vám podají Ing. Jana Bilouseacová, tel.: 558 609 486, kancelář č. 424 e-mail: bilouseacova.jana@frydekmistek.cz nebo Jana Hanzlíčková, tel.: 558 609 485 ,kancelář č. 424 e-mail: hanzlickova.jana@frydekmistek.cz

Formulář žádosti o odnětí půdy ze ZPF pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby (51 kB)

2.2.03 OCHRANA OVZDUŠÍ - Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

Bližší informace vám podá Mgr. Matěj Krupař, tel. 558 609 499, kancelář č. 426, e-mail: krupar.matej@frydekmistek.cz.

Žádost o závazné stanovisko pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (87.5 kB)

2.2.04 OCHRANA ŽP - Žádost o vydání loveckého lístku

Bližší informace vám podá Helena Harníková, tel. 558 609 482, kancelář č. 421, e-mail: harnikova.helena@frydekmistek.cz

Žádost o vydání loveckého lístku (29.215 kB) Čestné prohlášení- lovecký lístek (26 kB)

2.2.05 OCHRANA ŽP - Žádost o vydání rybářského lístku

Bližší informace Vám podá Michaela Mitregová, tel. č. 558 609 483, kancelář č. 421, e-mail: mitregova.michaela@frydekmistek.cz

Žádost o vydání rybářského lístku (444.830 kB)

2.2.06 ODPADY - Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 419, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (49.5 kB)

2.2.07 ODPADY - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Bližší informace vám podá Mgr. Dita Tararíková, tel. 558 609 615, kancelář č. 419, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (49.5 kB)

2.3.01 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz nebo Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz.

př.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (168.816 kB)

2.3.02 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel. 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

př.02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (87.506 kB)

2.3.03 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494,e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz a Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (123.629 kB)

2.3.04 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz a Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, email: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 428 

př.04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (131.261 kB)

2.3.05 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchovým pro potřeby jednotlivých obačnů (domácností)

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

př.05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých (113.283 kB)

2.3.06 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých obačnů (domácností)

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

př.06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých (119.787 kB)

2.3.07 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

 

př.07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu i (97.445 kB)

2.3.08 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům (191.458 kB)

2.3.09 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jetnotlivých občanů (domácností)

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu (150.951 kB)

2.3.10 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k užívání vodních děl

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.10 Žádost o povolení k užívání vodních děl (79.597 kB)

2.3.11 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

př.11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné (118.887 kB)

2.3.12 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o udělení souhlasu

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz a Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, kancelář č. 430, e-mail: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz.

př.12 Žádost o udělení souhlasu (87.304 kB)

2.3.13 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vyjádření

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

př.13 Žádost o vyjádření (39.761 kB)

2.3.14 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz, Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz, Růžena Klimšová, tel.: 558 609 495, kancelář č. 430, e-mail: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz.

př.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (95.738 kB)

2.3.15 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských a stavebních úprav

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz

1332847001_pr.15_ohlaseni_udrzovacich_praci_obnovy_vodniho_dila_vodohospodarskych_uprav_stavebnich_uprav_ (97.833 kB)

2.3.16 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

1332847240_pr.16_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_ke_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_takove (160.033 kB)

2.3.17 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k čistírně odpadních vod

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

1332849527_pr.17_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod (183.026 kB)

2.3.18 OODĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení k čistírně odpadních vod

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

1332849176_pr.18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod (189.799 kB)

2.3.19 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

Bližší informace Vám podá Věra Volníková, tel.: 558 609 494, kancelář č. 428, e-mail: volnikova.vera@frydekmistek.cz

1332848784_pr.19_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel_ (138.519 kB)

2.3.20 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

1332848904_pr.20_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu_ (141.874 kB)

2.3.21 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Renáta Krzysová, tel.: 558 609 493, kancelář č. 429, e-mail: krzysova.renata@frydekmistek.cz

1332848990_pr.21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila_nebo_jeho_zmenu_ (105.770 kB)

2.3.22 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Bližší informace Vám podá Ing. Petra Mičková, tel.: 558 609 695, kancelář č. 428, e-mail: mickova.petra@frydekmistek.cz, kancelář č. 429, e-mail: stracankova.eva@frydekmistek.cz

1332849452_pr.22_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila_ (78.344 kB)

2.4.01 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2014-11-13_ŽÁDOST_KÁCENÍ (115.926 kB)

2.4.02 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2014-01-23_oznámení_kácení_k_vyplnění (100 kB) 2014-01-23_oznámení_kácení (74.791 kB)

2.4.03 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/19

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2014-01-23_oznámení_kácení_bezpečnost_k_vyplnění (95 kB) 2014-01-23_oznámení_kácení_bezpečnost (68.663 kB)

2.4.04 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Bližší informace vám podá Ing. Silvie Cholewiková, tel. 558 609 489, kancelář č. 423, e-mail: cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

2.4.04 zavazne_stanovisko_kaceni_drevin_rostoucích_mimo_les (110.5 kB)

2.4.05 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o kontejner na separovaný odpad

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

Žádost o kontejner na separovaný odpad (23.5 kB)

2.4.06 ODDĚLENÍ ZELENĚ - Žádost o popelnici/kontejner

Bližší informace vám podá Ing. Zuzana Špoková, tel. 558 609 516, kancelář č. 334, e-mail: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

Žádost o popelnici - kontejner na směsný komunalní odpad (23.5 kB)

3 SEZNAM KONCEPČNÍCH, STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH MATERIÁLŮ

seznam_materialu (27 kB)

3.01 Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města Frýdku-Místku. Celý dokument naleznete v příloze.
plan_odpadového_hospodářství 2017-2021 (4.938 MB)

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
26.93 °C
25 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)