Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Živnostenský úřad > Tiskopisy, materiály

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - Tiskopisy, materiály

1. TISKOPISY

 

plná moc-bez ověřeného podpisu (96.867 kB) plná moc - vždy úředně ověřena (121.862 kB) Tiskopisy1 (25.155 kB)

2. ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ

2.01. ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ

Zivnosti_remeslne (38.390 kB)

2.02. ŽIVNOSTI VÁZANÉ

Zivnosti_vazane (183.648 kB)

2.03. ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

Zivnosti_koncesovane (126.386 kB)

2.04. ŽIVNOST VOLNÁ

Živnost volná (47.871 kB)

2.05. ROZSAHY ŽIVNOSTÍ

Rozsahy_zivnosti (13.066 kB)

3. LEGISLATIVA

- vztahující se k živnostenskému podnikání a zemědělskému podnikateli;

20081023_Zakony (56.897 kB)

3.01. zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

ZZ_UPLNE_ZNENI_k_31_7_2019_WEB (1) (401.280 kB) ZZ_UPLNE_ZNENI_prilohy_k_31_7_2019_WEB (488.526 kB)

3.02. zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

20080222_Zakon_c.570-1991_(zivnostenske_urady) (17.587 kB)

3.03. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nápních jednotlivých živností

o obsahovych naplnich 278 2008 (607.783 kB)

3.04. zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

o uznavani odborne kvalifikace 18 2004 (811.488 kB)

3.05. zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

o zemedelstvi 252 1997 (775.891 kB)

3.06. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

ochrana spotřebitele 634 1992 (630.319 kB)

3.07. zákon č. 582/1991 Sb., o provádění sociálního zabezpečení

o organizaci socialni ho zabezpeceni 582 1991 (1.299 MB)

3.08. zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení

o pojistnem na socialnim zabezpeceni 589 1992 (818.846 kB)

3.09. zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

o pojistenem na verejne vzdravotni pojisteni 592 1992 (804.653 kB)

3.10. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

o verejnem zdravotní pojisteni 48 1997 (2.441 MB)

3.11. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

danovy rad 280 2009 (1.181 MB)

3.12. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

o odpovednosti za prestupky a rizeni o nich 250 2016 (779.578 kB)

3.13. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

o nekterych prestupcich 251 2016 (409.008 kB)

3.14. zákon č. 90//2012 Sb., o obchodnich korporacich

o obchodnich korporacich 90 2012 (1.811 MB)

3.15. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

o spravnich poplatnich 634 2004 (1.343 MB)

3.16. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

spravni rad 500 2004 (1.002 MB)

3.17. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

o zamestnanosti 435 2004 (1.417 MB)

3.18. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

obcansky zakonik 89 2012 (4.932 MB)

4.CELOSTÁTNÍ REGISTRY

Celostatni_registry (35.749 kB)

5. KONTAKTY NA SPRÁVNÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍ INSTITUCE

kontakty (72.893 kB)

7. eGON CENTRUM MAGISTRÁTU MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

7.01. Manuál ELEV - přihlášení na kurz

Manuál přihlášení na kurz ELEV (1.727 MB)

7.02. Podklady pro SŘ - datová schránka

datové schránky (3.108 MB) Datové schránky OVM, SŘ (4.021 MB) Pohled_adresata_verejne_spravy (270.524 kB) Pohled_organu_verejne_moci (816.894 kB) Přehled podkladů ISDS+ SŘ, odkaz MV (24.5 kB) Thumbs (18.5 kB) Vymezeni_pojmu (544.278 kB) Zmeny_SR_po010709 (64.769 kB)

7.03.Veřejné zakázky

Metodicky-postup-pro-kombinovane-nabidky[1] (357 kB)

7.04. Zplatnění e-podpisu

Ukázka zplatnění podpisu (1.046 MB)

7.05. Ginis

doručenka - červený pruh - velká (455.5 kB) doručenka bez poučení - malá (291.5 kB) doručenka modrý pruh - s nálepkou - velká (407 kB) doručenka obyč.- s poučením - velká (447.5 kB) doručenka obyč.- s poučením - velká (447.5 kB) doručenka s modrým pruhem bez poučení - malá (347.5 kB)

7.06. Automatizovaná konverze

Výstřižek (58.5 kB) Autorizovana_konverze__z_elektronicke_do_listinne_z_moci_uredni (928.570 kB) Autorizovana_konverze__z_listinne_do_elektronicke_z_moci_uredni (400.267 kB) Evidence provedených konverzí (34 kB) Popis_procesu_konverze_v07 (339.132 kB) Thumbs (22.5 kB)

7.07. Školská zařízení, příspěvkové organizace

Eletronická evidence dokumentů - PÚz190-2009-sb[1] (29.716 kB) Podací deník0 (563 kB)

7.08. Matriky a ohlašovny od 1. 7. 2010

Matriky_100609 (390.855 kB) informaceohlasovny (36.069 kB) informacematriky (75.615 kB) informaceku (34.335 kB) informacesoudy (43.862 kB) Postup ISEO (268.477 kB) postupyczechpoint (138.643 kB) Smlouva priloha 2 vop (180.986 kB) verejnopravnismlouvavzor (32.605 kB) zmenyevidenceobci (66.545 kB)

7.09. Stavební úřady od 1. 7. 2010

Metodika pro práci s IS EO (627.5 kB) Základní registry (814 kB) Metodika pro práci s IS EO (459.250 kB) Základní registry (617.293 kB) Postup obcí - Stavební úřady (273.963 kB) cuzkinfoobce (30.195 kB) infoproobcenove (62.591 kB) vzordokladu (26.515 kB)

8. SOUKROMÝ ZEMÉDÉLEC

Jak_zacit_podnikat_v_zemedelstvi (1.881 MB) metodika_2011 (439.503 kB) metodika2 (3.396 MB)

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
8.81 °C
11.12 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)