Senioři

Přehled tematicky zaměřených setkání se seniory.

1. Prevence majetkových trestných činů

 • podvodné jednání v bytech, v obchodním styku (nabídka zboží pochybné kvality)
 • podvodné jednání - záměna různých společnosti - falešných energetiků, montérů či odečítačů
 • prodejní a kupní smlouvy s platebními kartami a různým zbožím
 • zabezpečení majetku, bytu, domu, chaty, chalupy (zajištění dveří, oken, projekt „Řetízek“)

2. Zákony

 • zákon o obecní policii – struktura MP F-M, povinnosti a oprávnění strážníka
 • zákon o přestupcích – definice přestupku, míra zavinění, místní působnost, sankce, zvláštní ustanovení, výtah přestupků s ohledem na práci MP
 • zákon o odpadech – černé skládky, autovraky
 • obecně závazné vyhlášky

3. Dopravní výchova

 • charakteristika zákona o provozu na pozemní komunikaci
 • pravidla  pohybu na pozemních komunikacích – obecně
 • zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod.
 • cyklostezky, vybavení jízdního kola (povinná a doporučená výbava)
 • přestupky v silničním provozu – s ohledem na práci MP

4. Exkurze do prostor městské policie

 • seznámení s prací městské policie na služebně
 • ukázka dispečinku, městského kamerového dohledového systému
 • ukázka výstroje a výzbrojní techniky městské policie F-M

5. Kynologická ukázka

 • představení kynologické jednotky MP F-M
 • ukázka základní poslušnosti
 • simulace vyhledávání a zadržení pachatele
 • simulace narušení veřejného pořádku

6. Sebeobrana pro seniory

 • taktické myšlení – právní a morální opora
 • taktika bezpečného pohybu, město v noci apod.
 • podezřelé osoby, problémové lokality
 • ukázka a nácvik základních prvků sebeobrany – pohyb v bojovém postoji, úderové techniky, taktika boje, reálná sebeobrana-vymanění, páky atd.