Komise RM

Tento signál není implementován. Signál č. 24.