Zásady pro zřizování a financování OV

Zásady pro zřizování a financování OV naleznete v příloze.