Finanční výbor

Tento signál není implementován. Signál č. 8.