Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu


1. Název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
    4.1. Kontaktní poštovní adresa
    4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
    4.3. Úřední hodiny
    4.4. Telefonní čísla
    4.5. Čísla faxu
    4.6. Adresa internetové stránky
    4.7. Adresa e-podatelny
    4.8. Další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)
6.
7. DIČ
8. Dokumenty
    8.1. Seznamy hlavních dokumentů
    8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
    14.1. Nejdůležitější používané právní předpisy
    14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
    15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
    15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
    16.1. Vzory licenčních smluv
    16.2. Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.