10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, podněty, stížnosti a petice se podávají písemně poštou, na podatelně magistrátu města nebo ústně u příslušného odboru magistrátu města. Jejich vyřizování se řídí dle jejich povahy příslušnými právními předpisy nebo „Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podání a podnětů“ schválenými Radou města dne 16.11.2004.


Rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze obdržet u příslušného odboru magistrátu města, který takové rozhodnutí vydal (viz bod 4.2.).