14. Předpisy

Tento signál není implementován. Signál č. 56.