15. Úhrady za poskytování informací

Tento signál není implementován. Signál č. 56.