2. Důvod a způsob založení

Právní základ vzniku města Frýdku-Místku je zakotven v článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je základním samosprávným územním celkem a je součástí vyššího územního samosprávného celku s názvem Moravskoslezský kraj.


Konkretizací ustanovení Ústavy je v případě města Frýdku-Místku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Dle § 2 tohoto zákona je město veřejnoprávní korporací (tj. zvláštní právnickou osobou), vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.


Město tedy vzniklo ze zákona (Ústava a obecní zřízení) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.


Na základě zákona č. 234/2006 Sb. se město Frýdek-Místek stalo s účinností od 1. července 2006 statutárním městem.