3. Organizační struktura

PDF E-mail Print

Statutární město vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány města:
 

Na základě § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zřídilo zastupitelstvo města Městskou policii Frýdek-Místek, která je rovněž orgánem města.

Organizační struktura Městské policie Frýdek-Místek

Městská policie Frýdek-Místek se člení takto:


1. ředitel
2. zástupce ředitele
3. administrativa
4. útvar zvláštních úkolů (inspektoři)
5. strážníci:
    a) hotovostní hlídky
    b) pěší hlídky
    c) dopravní hlídky
6. útvar prevence
7. pracovníci kamerového centra

 

Organizační struktura Magistrátu města Frýdku-Místku:

1. Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města.

2. Magistrát města se člení na tyto odbory, oddělení a úseky:


odbor kancelář primátora

odbor vnitřních věcí
   a) oddělení matriky
   b) oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cest. dokladů
   c) oddělení přestupkové
   d) oddělení vnitřní správy
       - provozní úsek
       - technický úsek
   e) oddělení personální

finanční odbor
   a) oddělení rozpočtu
   b) oddělení účtárny
   c) oddělení místních daní a poplatků

odbor správy obecního majetku
   a) oddělení majetkoprávní
   b) oddělení správy budov a bytového fondu
   c) oddělení bytové

živnostenský úřad
   a) oddělení registrační
   b) oddělení správy a kontroly

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   a) oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
   b) oddělení tiskové

odbor dopravy a silničního hospodářství
   a) oddělení dopravně správních agend
   b) oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

odbor životního prostředí a zemědělství
   a) oddělení zeleně
   b) oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
   c) oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
   d) oddělení vodního hospodářství

odbor sociální péče
   a) oddělení sociálně právní ochrany dětí
   b) oddělení sociálního poradenství pro mládež
   c) oddělení terénní práce s nezaměstnanými

odbor sociálních služeb
   a) oddělení koncepce a rozvoje
   b) oddělení ekonomicko-správní
   c) oddělení sociální práce
   d) oddělení sociální prevence
   e) oddělení veřejného opatrovnictví

odbor investiční

odbor územního rozvoje a stavebního řádu
   a) oddělení územního rozvoje
       - úsek územního plánování
       - úsek územně plánovacích podkladů, GIS
   b) oddělení ekonomického rozvoje
   c) oddělení stavebního řádu
       - úsek správní - město Frýdek-Místek (povolování staveb)
       - úsek správní - obce (povolování staveb)
       - právní úsek

právní odbor

útvar kvality a auditu

odbor informačních technologií

odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

• odbor zadávání veřejných zakázek


Seznam příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek


1. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 454
2. Základní a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, příspěvková organizace
3. Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
4. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
5. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
6. Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
7. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
8. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
9. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
10. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
11. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192
12. Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
13. Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
14. Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
15. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790
16. Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
17. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
18. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
19. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
20. Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
21. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
22. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
23. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
24. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
25. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
26. Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
27. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
29. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-2.68 °C
0.96 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)