PDF E-mail Print

Město má nového primátora

Statutární město Frýdek-Místek má v čele nového primátora. Na ustavujícím zastupitelstvu města jím byl dnes zvolen Petr Cvik (ČSSD). Jeho náměstky se stali Michal Pobucký (ČSSD), Michal Novák (ČSSD), Dalibor Hrabec (VV) a Libor Koval (KDU-ČSL).
29.11.2010 16:56
(Aktualizováno: 30.11.2010 08:07)
Počet zhlédnutí: 5804

Nový primátor Petr Cvik, který v uplynulém volebním období zastával post náměstka primátora, si nechal ve své kompetenci oblast školství a publicity města, na starost si vzal nově finance a rozpočet. Staro-nový náměstek primátora Michal Pobucký bude mít i nadále ve své kompetenci životní prostředí a prevenci kriminality a nově mu byly svěřeny na starost investice a kulturní rozvoj. Náměstek Dalibor Hrabec se bude zabývat majetkoprávními vztahy města a silničním obchvatem města. V kompetenci náměstka primátora Michala Nováka budou územní plánování a ekonomický rozvoj, doprava a silniční hospodářství i vnitřní věci. Oblast sociální péče a sociálních služeb, ale také protidrogových aktivit byla svěřena do rukou náměstka primátora Libora Kovala. (přesný seznam kompetenci viz níže)

Zastupitelstvo města dnes také odsouhlasilo nové složení rady města. Oproti minulému volebnímu období se změnil počet členů rady města, který byl zvýšen z 9 na 11. ČSSD zastupuje 7 členů – Ing. Eva Richtrová; Mgr. Petr Cvik; Mgr. Michal Pobucký DiS.; Ing. Jaroslav Chýlek, MBA; MUDr. Miroslav Adam; Jiří Zaoral a Mgr. Michal Novák. Věci Veřejné prezentuje Ing. Dalibor Hrabec a Mgr. Drahomíra Jurtíková a KDU-ČSL má v radě také dva zástupce, kterými jsou Libor Koval a MUDr. Ing. Miroslav Přádka,Ph.D.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku pro volební období 2010-2014 svěřuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zák. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města

a) primátorovi Mgr. Petru Cvikovi na úseku:

- financí a rozpočtu,
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
- požární ochrany,
- organizačně technického zabezpečování jednání orgánů města,
- zahraničních styků,
- školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání,
- publicity činnosti města,
- ochrany veřejného pořádku;

b) náměstkovi primátora Mgr. Michalu Pobuckému, DiS. na úseku:

- investičním,
- vědy a kulturního rozvoje,
- životního prostředí a zemědělství,
- prevence kriminality a městské policie;

c) náměstkovi primátora Ing.Daliboru Hrabcovi na úseku:

- majetkoprávních vztahů města,
- silničního obchvatu města,
- informačních technologií;

d) náměstkovi primátora Mgr. Michalu Novákovi na úseku:

- vnitřních věcí a správy,
- územního plánování a ekonomického rozvoje,
- stavebně správních činností,
- podnikání,
- dopravy a silničního hospodářství;

e) náměstkovi primátora Liboru Kovalovi na úseku:

- sociální péče,
- sociálních služeb a zdravotnictví,
- protidrogových aktivit,
- prevence kriminality;


 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

Občan

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-0.51 °C
0.18 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)