Kdo vítá

Tento signál není implementován. Signál č. 55.