Nacházíte se: Občan > Životní situace

Životní situace

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA


Formulář k přihlášení dítěte na ,,Vítání občánků"

Přihláška k ,,Vítání občánků,, (27 kB)

Popis postupu k podání petice

popis_postupu_podani_petice (54 kB)

Popis postupu k podání stížnosti

popis_postupu_podani_stiznosti (50.5 kB)

Popis postupu podání přihlášky k ,,Vítání občánků

1535358581_popis_postupu_podani_prihlasky_k_vitani_obcanku_ (40.5 kB)


ODBOR PRÁVNÍ
FINANČNÍ ODBOR


Kancelář finančního arbitra

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem:

www.financniarbitr.cz

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity (492.887 kB)

Místní poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za komunální odpad (479.497 kB)

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (520.374 kB)

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů (469.925 kB)

Označování psů

Označování psů (492.202 kB)

Splátky dluhu na místních poplatcích a pokutách

Splátky dluhu na místních poplatcích a pokutách (338.162 kB)


ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ


Ceník kopírování, pronájmu, provozní poplatek za zajištění svatebního obřadu

Ceník kopírování - ceník pronájmu - provozní poplatek za svatební obřad (15.456 kB)

Nahlédnutí do sbírky listin

Nahlédnutí do sbírky listin (48 kB)

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Hlášení změny trvalého pobytu, ukončení TP (83.5 kB)

Poskytnutí údajů z evidence obyvatel

Poskytnutí údajů z evidence obyvatel (64.5 kB)

Uzavření sňatku

Uzavření sňatku (37 kB)

Vidimace a legalizace

vidimace a legalizace (62 kB)

Vydání cestovního pasu

LETÁK – Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 (356.333 kB) Vyřízení cest. pasu (27.418 kB)

Vydání občanského průkazu

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 (484.328 kB) Leták e-občanka (164.092 kB) Vyřízení obč. průkazu (39.359 kB)


ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


AŠ - vydání a změna registrace autoškoly

as_vydani_a_zmena_registrace_autoskoly (140.264 kB)

CRV - poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

crv_poskytnuti_udaju_z_registru_silnicnich_vozidel (144.127 kB)

CRV - registrační značka elektrického vozidla

crv_registracni_znacka_elektrickeho_vozidla (138.434 kB)

CRV - registrační značka na nosné zařízení

crv_registracni_znacka_na_nosne_zarizeni (129.935 kB)

CRV - registrační značka na přání

crv_registracni_znacka_na_prani (140.072 kB)

CRV - změna vlastníka, když nový nebo dosavadní nespolupracuje

crv_zmena_vlastnika_kdyz_novy_nebo_dosavadní_nespolupracuje (152.906 kB)

CRV – schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

crv_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_dovezeneho_vozidla (138.702 kB)

CRV – vyřazení silničního vozidla z provozu

crv_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu (187.156 kB)

CRV – výroba a přestavba vozidla

crv_vyroba_a_prestavba_vozidla (174.938 kB)

CRV – vývoz vozidla do jiného státu

crv_vyvoz_vozidla_do_jineho_statu (145.606 kB)

CRV – zánik silničního vozidla

crv_zanik_silnicniho_vozidla (188.935 kB)

CRV – zápis silničního vozidla do registru vozidel

formular_crv_zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV – změna vlastníka nebo provozovatele

formular_crv_zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

CRV – ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s RZ

crv_ztrata_zniceni_nebo_odcizeni_tabulky_s_rz (141.792 kB)

CRV – ztráta, zničení, odcizení, poškození TP, ORV

crv_ztrata_zniceni_odcizeni_poskozeni_tp_orv (137.041 kB)

CRV_změna ostatních údajů v registru vozidel

crv_zmena_ostatnich_udaju_v_registru_vozidel (158.734 kB)

Připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikace

dost o připojení na PK (25.698 kB)

ŘP - Mezinárodní řidičský průkaz - vydání

rp_mezinarodni_ridicsky_prukaz_vydani (132.918 kB)

ŘP - Odečet bodů

rp_odecet_bodu (122.043 kB)

ŘP - Průkaz profesní způsobilosti řidiče

rp_prukaz_profesni_zpusobilosti_ridice (146.717 kB)

ŘP - Řidičský průkaz po autoškole

rp_ridicsky_prukaz_po_autoskole (125.243 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - odevzdání

rp_ridicsky_prukaz_mrp_odevzdani (131.122 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - výměna

rp_ridicsky_prukaz_mrp_vymena (145.728 kB)

ŘP - Upuštění od zbytku výkonu zákazu činnosti

rp_upusteni_od_zbytku_vykonu_zakazu_cinnosti (135.169 kB)

ŘP - Vrácení řidičského oprávnění

rp_vraceni_ridicskeho_opravneni (166.092 kB)

ŘP - Vydání paměťová karty vozidla (podniku) pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_vozidla_podniku_pro_digitalni_tachograf (137.357 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_ridice_pro_digitalni_tachograf (142.135 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty servisní (dílny) pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_servisni_dilny_pro_digitalni_tachograf (139.570 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu členského státu

rp_vymena_ridicskeho_prukazu_clenskeho_statu (138.950 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

rp_vymena_ridicskeho_prukazu_vydaneho_cizim_statem (139.043 kB)

Stanice měření emisí

Stanice měření emisí (55 kB)

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

stanoveni_mistni_a_prechodne_upravy_provozu_na_pozemnich_komunikacich (19.707 kB)

Taxi - Oprávnění řidiče taxislužby

Opravneni_ridice_taxisluzby (53.5 kB)

Taxi - Zkouška ze znalosti místopisu a obsluhy taxametru

Zkouska_ze_znalosti_mistopisu_a_obsluhy_taxametru (52 kB)

Uzavírka provozu na pozemních komunikacích

uzavirka_pk (23.059 kB)

Zvláštní užívání pozemních komunikací - zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP a ZTP/P

zvlastni_uzivani_pk_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_pro_ztp_a_ztpp (21.492 kB)

Zvláštní úživání pozemních komunikacích

zvlastni_uzivani_pk (21.064 kB)


ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ODBOR INVESTIČNÍ
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE


1. Seznam životních situací

Životní situace - seznam (20 kB)

1.1._dite_bez_rodicu_umrti_r._opustene_ditehospitalizace

 


 

1482932852_1436860716_1.1._dite_bez_rodicu_umrti_r._opustene_ditehospitalizace_ (86 kB)

1.2. Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým dětem

1.2._poskytovani_socialne_pravni_ochrany_nezletilym_detem _ (110 kB)

1.3. Dítě týrané, zneuživané, zanedbavané

1398772761_1.3._dite_tyrane_zneuzivane_zanedbavane_ (86.5 kB)

1.4. Náhradní rodinná péče

1482933231_1436861103_1.4._nahradni_rodinna_pece_2014_ (89 kB)

1.5. Dítě se závažnými a opakovanými poruchmi chování

1482932922_1454503681_1.5._dite_se_zavaznymi_a_opakovanymi_poruchmi_chovani (111.5 kB)

1.6 Nepříznivá sociální situace

1436861618_1.6_neprizniva_socialni_situace_ (110.5 kB)

1.7 Výdej a výměna označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené

1.7 Výdej a výměna označení motorového vozidla osoby zdravotně postižené _ (119 kB)


ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Přidělování bytů v režimu sociálního bydlení

Zásady přidělování bytů v režimu sociálního bydlení (72.960 kB) prijimani_zadosti_seniori (64 kB) prijimani_zadosti_osoby_zdrav._postizenim (17.560 kB) 1493798066_1455778977_prijimani_zadosti_osoby_ohrozene_soc.vyloucenim (43.5 kB)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

1507101231_ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu_4.10.2017 (37.5 kB) Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (79.5 kB)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

1455780468_vydej_tiskopisu_receptu_a_zadanek_s_modrym_pruhem (43 kB)


ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU


1. ŽIVOTNÍ SITUACE

1. Seznam životních situací (29.5 kB)

1.01. Pronájem obecního bytu

1.01. Pronájem obecního bytu (47 kB)

1.02. Obnovení žádosti o byt

1.02. Obnovení žádosti o byt (44 kB)

1.03. Výměna bytu

1.03. Výměna bytu (44 kB)

1.04. Přechod nájmu obecního bytu

1.04. Přechod nájmu obecního bytu (43 kB)

1.05. Povolení podnájmu v obecním bytě

1.05. Povolení podnájmu v obecním bytě (51.5 kB)

1.06. Změna počtu osob v obecním bytě

1.06. Změna počtu osob v obecním bytě (53 kB)

1.07. Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

1.07._hlaseni_oprav_v_obecnich_bytech_a_nebytovych_prostorech (23.788 kB)

1.08. Pronájem nebytových prostor

1.08. Pronájem nebytových prostor (53.5 kB)

1.09. Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí

1.09. Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí (56 kB)

1.10. Pronájem pozemků

1.10. Pronájem pozemků (71.5 kB)

1.11. Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

1.11. Převod pozemků ve vlastnictví SMFM (72.5 kB)

1.12. Zřízení věcného břemene

1.12. Zřízení věcného břemene (73 kB)

1.13. Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

1.13. Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu SMFM (47.5 kB)

1.14 Povolování nástřiku graffiti na stavebních objektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

1.14. Povolování nástřiku graffiti na stavebních objektech ve vlastnictví SMFM (22.811 kB)


ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU


1. ŽIVOTNÍ SITUACE

seznam zivotnich situaci odboru uzemniho rozvoje a stavebniho radu (45.5 kB)

1.01 Neinvestiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek - PRMPZ

zadosti_o_neinvesticni_dotace_v_oblasti_obnovy_kulturnich_pamatek_životní_situace_k_1_8_2017_nová (38.5 kB)

1.02 Územní plán při koupi nemovitosti

Zivotni_situace_-_Uzemni_plan_pri_koupi_nemovitosti 2013 (50 kB)

1.03 Pořizování územních plánů

Zivotni_situace_-_Porizovani_uzemnich_planu 2013 (53.5 kB)

1.04 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

1.04 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (68 kB)

1.05 Kolaudační souhlas

1.05 Kolaudační souhlas (60.5 kB)

1.06 Návrh na kolaudaci stavby

1.06 Návrh na kolaudaci stavby (60.5 kB)

1.07 Ohlášení odstranění

1.07 Ohlášení odstranění (59 kB)

1.08 Ohlášení stavby

1.08 Ohlášení stavby (60 kB)

1.09 Oznámení o užívání stavby

1.09 Oznámení o užívání stavby (58 kB)

1.10 Oznámení stavby posouzené AI

1.10 Oznámení stavby posouzené AI autorizovaným_inspektorem (59.5 kB)

1.12 Žádost o stavební povolení

1.12 Žádost o stavební povolení (63 kB)

1.13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby

1.13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (63.5 kB)

1.14 Územní souhlas

1.14 Územní souhlas (60.5 kB)

1.15 Žádost o vydání rozhodnutí

1.15 Žádost o vydání rozhodnutí (69.5 kB)

1.16 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků

1.16 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků (68.5 kB)

1.17 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

1.17 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (68.5 kB)

1.18 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

1.18 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (69 kB)

1.19 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1.19 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (69 kB)

1.20 Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

1.20 zadost o vydani koordinovaneho stanoviska (62 kB)


ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ


1. ŽIVOTNÍ SITUACE

Seznam životních situací (37.5 kB)

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

1.1._seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody_3_ (1) (27.5 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01_licence_olh_2_ (46 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (42.5 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03_povoleni_delsi_lhuty_pro_zalesneni_lesniho_pozemku (47.5 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04_povoleni_upravy_stavu_zvere_1_ (41.5 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05_tezba_drivi_bez_prevzate_lesni_hospodarske_osnovy (1) (50.5 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.
1.1.06_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho (48.5 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (47 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj (47 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_zasahu_do_vyznamneho_krajinneho_prvku (49 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10_zadost_o_vydani_loveckeho_listku (47 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11_deleni_lesniho_pozemku (44.5 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (52 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (50 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (45 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (44.5 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (45.5 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17_souhlas_s_ur (44.5 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich_1_ (44 kB)

1.1.19 Žádost o vydání rybářského lístku

1.1.19_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku (52.5 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

1.2_seznam_zivotnich_situaci (26 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf (69.5 kB)

1.2.02 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

1.2.02_ souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (51.5 kB)

1.2.03 Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1.2.03_upusteni_od_trideni (52 kB)

1.2.04 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.04_produkce_nakladani_s_odpady (66 kB)

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (24.518 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam životních situací voda (31 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.01-Žádost o povolení k nakládání s vodami (84 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.02-Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod o obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (51.5 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem (19.702 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas (61 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05 Ohlášení stavby ČOV (60 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06 Žádost o stavební povolení (74 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.07 Žádost o udělení souhlasu (20.443 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
1.3.08 Žádost o vyjádření (18.120 kB)

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení (18.767 kB)

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské úpravy

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské upravy (58.5 kB)

1.4. ODDĚLENÍ ZELENĚ

1.4._seznam._zivotnich_situaci_oddeleni_zelene (26.5 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.01_povoleni_kaceni_drevi_rost._mimo_les (87.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.02_oznameni_kaceni_pestebni (88 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.03_oznameni_kaceni_bezpecnost (69.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04_pozadavek_na_kaceni_ve_verejne_zeleni_1_ (57 kB)

1.4.05 Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 

1.4.05_zavazne_stanovisko_ke_kaceni_drevin_mimo_les (25.480 kB)

1.4.06 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad

1.4.06 zadost_o_novou_popelnici_vymena_poskozene_popelnice_zadost_o_nadobu_na_separovany_odpad_pytle_na_komunalni_odpad_od_zahradkarskych_osad (51 kB)


INTERNÍ AUDIT
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD


1. SEZNAM ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

seznam zivotnich situaci zu (23.5 kB)

1.1. OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY (TUZEMSKÁ I ZAHRANIČNÍ)

Ohlášení živnosti (85.5 kB)

1.2. ŽÁDOST O KONCESI FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY (TUZEMSKÁ I ZAHRANIČNÍ)

Žádost o koncesi fyzické a právnické osoby (tuzemská i zahraniční) (86.5 kB)

1.3. ZMĚNY ÚDAJU UVEDENÝCH V OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI NEBO ŽÁDOSTI O KONCESI

Změny údajů- (83 kB)

1.4. VÝPIS ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Žádost_o_výpis_z_živnostenského rejstříku (53 kB) ZADOST O VYPIS ZE ZIVNOST.REJST. (28 kB)

1.5. ŽÁDOST O ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

FO - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (73 kB) ŽÁDOST O ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE (57.5 kB)

1.6. ŽÁDOST O VÝPIS Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

žádost o výpis z evidence ZP (25.5 kB) ŽÁDOST O VÝPIS Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE (55 kB)

1.7. ŽÁDOST O VYŘAZENÍ Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

Tiskopis Zadost-o-vyrazeni-z-evidence zemědělského podnikatele (26.5 kB) Zadost-o-vyrazeni-z-evidence zemědělského podnikatele (26.5 kB)

1.8. ŽÁDOST O ZMĚNU V EVIDENCI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

OZNÁMENÍ ZMĚN A DOPLNĚNÍ EZP (54 kB) Formulář _Oznamení_změn a doplnění EZP (40.5 kB)

1.9. OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ (VIDIMACE A LEGALIZACE)

živnotní situace - vidimace legalizace (58 kB)

1.9.1 Czech POINT – kontakní místo pro občany s veřejnou správou

životní situace - czechpoint (110.5 kB)


MĚSTSKÁ POLICIE


1. Odtah vozidla

Při zjištění, že vozidlo není na místě, kde bylo původně zaparkováno, je třeba ověřit, zda nebylo odtaženo. Základní informace o odtahu podá:
   - Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558631481)
   - Policie ČR ( +420 974732651)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   - zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odtažení vozidla se provádí:
   a) při neoprávněném stání na vyhrazeném parkovišti
   b) pokud vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci
   c) z důvodu blokového čištění komunikace

Odtažená vozidla jsou uskladněna v areálu Městské policie Frýdek-Místek, popřípadě v areálu TS a.s. Budou vydána neprodleně, ale jen se souhlasem Městské policie po projednání věci na služebně s nepřetržitým provozem.

Adresa:
   - tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
   - operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Ve věci je oprávněn jednat:
   - provozovatel vozidla
   - osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
   - občanský průkaz nebo cestovní pas
   - osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
   - osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Stanovené poplatky:
   - zahájený odtah:       900,- Kč
   - dokončený odtah:   1500,- Kč

2. Zablokování vozidla technickým prostředkem

Při zjištění, že vozidlo je zablokováno technickým prostředkem k zabránění jeho odjezdu (botičkou), je třeba požádat telefonicky o jeho odstranění Městskou policii Frýdek-Místek (tel. +420 558631481) a vyčkat u vozila.

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zablokování vozidla se provádí, pokud vozidlo stojí v místě, kde je:
   a) stání nebo zastavení vozidla zakázáno,
   b) vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
   c) na chodníku, kde to není povoleno
   d) nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

Technický prostředek bude odstraněn bez zbytečných průtahů po projednání přestupku nebo po zjištění totožnosti osoby, která na místě vozidlo ponechala anebo po provedení úkonů nezbytných k jejímu zjištění.

Ve věci je oprávněn jednat:

   - řidič vozidla
   - provozovatel vozidla
   - osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
   - občanský průkaz nebo cestovní pas
   - řidič též řidičský průkaz
   - osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
   - osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Poplatky za montáž a odstranění technického prostředku stanoveny nejsou.

Možnost uložení blokové pokuty:    do 2.000,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 2.500,- Kč

3. Odchyt psa

Odchyt toulavých psů provádí zpravidla specializovaná firma. Výjimečně odborně vyškolení strážníci.
Informace o odchycených psech podá:
   - Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558631481)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
   - obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství
   - obecně závazná vyhláška č. 12/2002 o trvalém označování psů
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odchyt psa se provádí:
   a) při úniku z chovu
   b) pokud pes není pod dohledem držitele (v rozporu s OZV)
   c) při opuštění psa

Odchycená zvířata se přepravují do Útulku pro psy v Sedlištích. Jsou vydávána neprodleně, Ve věci výdeje psa je oprávněn jednat:
  - majitel psa
  - osoba zmocněna majitelem psa

Adresa:
   - tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
   - operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
  - občanský průkaz nebo cestovní pas
  - osoba jiná než majitel psa plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Delikty spojené s odchytem psa projednává příslušný správní orgán, v případě porušení OZV též městská policie.

Možnost uložení blokové pokuty:    do 5000,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 500.000,- Kč

4. Nález injekční jehly

Pomozte řešit problém s nálezy použitých injekčních jehel a stříkaček. Pamatujte:

   - nikdy nesbírejte injekční odpad, předejdete tak zranění při neodborné manipulaci a tím i případné nákaze infekční chorobou
   - pokud to situace umožňuje, zabraňte přístupu ke stříkačce nepovolaným osobám a zavolejte na tísňovou linku městské policie (156)
   - popište místo nálezu a množství nalezeného materiálu
   - je-li to možné, vyčkejte příjezdu strážníků

5. Domácí násilí

Domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou integritu za účelem získání a udržení převahy, kontroly a moci. Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.

Oznámení může podat nejen osoba, která se sama cítí být ohrožená domácím násilím, ale zejména osoby, které mají podezření na domácí násilí u osoby ve svém okolí – sousedé, známí….

Za tímto účelem je nejlépe osobně o pomoc Policii ČR - linka 158, Městskou policii - linka 156, Zdravotnickou záchrannou službu - linka 155, Městský úřad Frýdku-Místku, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY


Chemická havárie

Území obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek se nachází v zóně havarijního plánování společnosti Biocel Paskov a.s., která ve výrobě využívá nebezpečný oxid siřičitý.

Další informace získáte na: chemon.hzsmsk.cz

 

Jak budete varováni:

 • kolísavým tónem ze sirén,
 • mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek, sdělením zasahujících,
 
   

  

Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.

 

O odvolání opatření budete informováni stejným způsobem jako při vyhlášení.

 

Jak se chovat při úniku nebezpečných látek:

 • nepřibližujte se k místu havárie, kde je koncentrace nejvyšší a nejnebezpečnější,
 • vyhledejte vhodný úkryt v budově (ukryjte se ve vyšších patrech, utěsněte okna a dveře, vypněte klimatizaci a utěsněte větrací otvory, kterými může nebezpečná látka do místnosti vnikat),
 • další informace o rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k Vaší ochraně získáte z hlášení elektronických sirén, obecního rozhlasu, mobilních zařízení zasahujících složek nebo regionálního vysílání rozhlasu a televize,
 • připravte si prostředky improvizované ochrany k ochraně dýchacích cest a povrchu těla pro případy, kdy budete muset procházet zamořeným prostorem (navlhčenou roušku či kapesník k ochraně nosu a úst, uzavřené potápěčské či lyžařské brýle, oděv na tělo),
 • v případě evakuace si připravte evakuační zavazadlo, využijte vlastní vozidlo nebo se dostavte na stanovené místo. Před odchodem zabezpečte domov, vypněte plyn a uhaste otevřený oheň,
 • jednejte klidně a s rozvahou, nepodléhejte panice a vyvarujte se fyzické námaze.

Povodně

Povodně jsou jednou z nejčastějších přírodních hrozeb u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne?

Jak budete varováni:

 • kolísavým tónem ze sirén,
 • mluvenou informací ze sirén, rozhlasových zařízení zasahujících složek, sdělením zasahujících.

Další informace získáte na: www.hzsmsk.cz

Co dělat při ohrožení povodní:

 • sledujte vývoj povodňové situace,
 • k utěsnění nízko položených oken a dveří můžete použít pytle s pískem,
 • nakupte si potraviny a balenou vodu na 2 – 3 dny,
 • přestěhujte cenné věci z přízemí do vyššího patra domu,
 • dostatečně zabezpečte chemikálie, jedy a žíraviny, které mohou kontaminovat vodu při zaplavení,
 • jste-li majiteli auta, odvezte ho včas na bezpečné místo nebo jej použijte k evakuaci,
 • postarejte se o domácí a hospodářská zvířata,
 • upevněte věci, které by mohla voda odnést,
 • připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 • informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
 • před odchodem vypněte plyn a uhaste otevřený oheň.

Co dělat po povodni:

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost a obyvatelnost), rozvody plynu, elektrické energie, stav kanalizace a rozvody vody,
 • podle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny zasažené vodou,
 • zničený nábytek a věci ukládejte na určené místo k likvidaci,
 • dokud nejsou prověřeny zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost, používejte balenou vodu nebo vodu z cisterny,
 • základní potraviny, pitnou vodu, ale i další pomoc při odstraňování následků povodní hledejte v místě humanitární pomoci, které zřizuje obecní úřad a humanitární organizace,
 • máte-li nemovitost pojištěnou, kontaktujte pojišťovnu k náhradě škody.

 

Požární ochrana

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Nejčastější příčinou požáru v domácnostech je lidská nedbalost, technická závada, nesprávná manipulace s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

Bezpečnost Vašeho domova

je především na Vaší zodpovědnosti.

Další informace na: www.hzsmsk.cz

Aby doma nehořelo

 • nenechte bez dozoru zapnuté elektrické a plynové spotřebiče,
 • neumísťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně,
 • věnujte pozornost technickému stavu komínů, elektrických a plynových spotřebičů, jejich špatný technický stav může být příčinou požáru,
 • nekuřte v posteli, pokud se Vám chce spát,
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost topidel od nábytku a dalšího hořlavého materiálu,
 • neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace,
 • nepřetěžujte elektrické zásuvky,
 • zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům atp.,
 • dodržujte principy bezpečnosti práce při manipulaci s hořlavými kapalinami (větrání, zákaz kouření při práci),
 • nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek.

Na co nezapomenout při odchodu z domu?

 • vypněte elektrické spotřebiče (sporák, pračku, světla atd.),
 • vypněte elektrické spotřebiče jejich hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do pohotovostního režimu, zabráníte tak požáru v případě technické závady,
 • zkontrolujte, zda neteče voda,
 • zkontrolujte, zda jste nenechali puštěný plyn,
 • zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna,
 • uhaste hořící svíčky a nedopalky cigaret,
 • nezapomeňte klíče.

 

 

Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

doporučuje:

„Vybavte si domácnost

hasicím přístrojem

a hlásičem požáru.“

www.cahd.cz

Shromažďování občanů

Shromažďování občanů (54 kB)

Výstraha před nebezpečím otrav a požáry před topnou sezonou

  Moravskoslezský kraj společně s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje uspořádali kampaň po loňské tragické topné sezoně, kdy došlo k několika úmrtím v důsledku otrav oxidem uhelnatým.
V letácích upozorňuje na nebezpečí, která ohrožují zdraví a život občanů při vaření, vytápění a ohřevu vody.
Snížit riziko otravy oxidem uhelnatým, výbuchu a požáru můžete instalací detektorů plynů do domácnosti, autonomních hlásičů požáru, pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů.

Více informací naleznete v přiložených letácích.

Autonomni_hlasice_pozaru_letak (191.75 kB) Nebezpecne_plyny_v_domacnosti_letak (182.738 kB)


ODBOR ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
8.9 °C
11.12 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)