Nacházíte se: Portál > ŠkolstvíPodskupiny
Jsme vzdělávací organizací působící ve Frýdku-Místku a celém jeho regionu. Naším základním posláním je podílet se na rozvoji a realizaci systému vzdělávání dospělých v širokém ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 647 546
Email:
WWW: www.ujak.cz

Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný Zřizovatel: Moravskoslezský kraj...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 441 351
Email: jaroslav.konecny [zavináč] gsosfm.cz
WWW: www.gsos.cz

Ředitel školy: Mgr. Bohumír Kocich...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 433 515
Email: sekretariat [zavináč] gpb.cz
WWW: www.gpbfm.cz

1993 - 2008...15 let školy.  Soukromá vyšší odborná škola zahraničního obchodu a cestovního ruchu GOODWILL, s. r. o. byla zařazena do sítě vyšších odborných škol Ministerstva školství, ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon:
Email:
WWW:

Ředitel školy: PhDr. Šárka Mrnuštíková...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 436 015
Email: jazykovkafm [zavináč] seznam.cz
WWW: http://jazykovaskola.fm.cz/

Organizace je zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejímž posláním je poskytování výchovné péče dítěti, zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických ...
Adresa:
Ulice:Brožíkova 40
Město:Frýdek-Místek
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 724 813 844
Email: jesle [zavináč] jesle-fm.cz
WWW: www.jesle-fm.cz

Ředitelka: Mgr. Juliana Gardošová MŠ pracuje v mezinárodním programu "Začít spolu", který připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 630 186
Email: beruska [zavináč] hsgi.cz
WWW: www.msberuska.cz/start/default.asp

Jednotřídní MŠ se zaměřením na zdravý životní styl, ekologickou výchovu. Je součástí ZŠ Chlebovice....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 595 178 222
Email: zs-chlebovice [zavináč] applet.cz
WWW: www.zschlebovice.cz

Výchovné působení je zaměřeno na ekologickou výchovu a péči o životní prostředí. Je součástí ZŠ Lískovec....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 652 187
Email: jan.petr [zavináč] zs.liskovec.cz
WWW: www.zs.liskovec.cz

Jednotřídní MŠ se zaměřením na zdravý životní styl, ekologickou výchovu. Mezi zájmové činnosti patří výtvarný kroužek, angličtina a mezi mimoškolní aktivity Cvičení mladšího ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 595 174 850
Email: ms.myslivecka [zavináč] tiscali.cz
WWW: www.jmyslivecka.cz

Plánování vých. vzdělávací práce již probíhá podle "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání". Dalšími aktivitami v MŠ je keramická činnost dětí a práce dětí na počítači ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 659 014
Email: melicharikova [zavináč] skolaskalice.cz
WWW: www.skolaskalice.cz

Orientace této MŠ je podle programu "Začít spolu" a mimo jiné nabízí kroužky anglického jazyka, výtvarný kroužek, "Veselé pískání". Je součástí MŠ J.Lady 1790....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 434 164
Email: snezenkams [zavináč] seznam.cz
WWW: www.mssnezenka.cz

Ředitelka: Hana Polachová. MŠ spolupracuje s občanským sdružením Klub RADOST. Na MŠ existují tyto kroužky: výtvarný, pěvecký, sportovní, výuka anglického jazyka, malých techniků, turistický ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 431 027
Email: ms.anenska [zavináč] seznam.cz
WWW: www.msanenska.cz

Program MŠ je zaměřen na výchovu k ekologickému cítění se zaměřením na celoroční seznamování s přírodou, na podporu fyzického zdraví a zdatnosti a na vytvoření podmínek pro rozvoj ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 630 290
Email: skola [zavináč] 2zsfm.cz
WWW: www.2zsfm.cz

MŠ je zaměřena k výchově talentů v oblasti estetické výchovy, v MŠ je keramická dílna, speciální třída psychopedická. Je součástí MŠ J. Myslivečka....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 595 174 851
Email: ms.myslivecka [zavináč] tiscali.cz
WWW: www.jmyslivecka.cz

Zájmové kroužky v MŠ jsou zaměřené na výtvarné, pěvecké a hudební (flétna) činnosti. Výchova probíhá na základě vstřícných vztahů mezi dětmi a dospělými. Je součástí MŠ Třanovského 404....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 632 460
Email:
WWW: www.mspohadkafm.cz

Mezi zájmové aktivity MŠ patří kroužek angličtiny, šachy, keramika, sauna, předplavecký výcvik, taneční kroužek. Je součástí MŠ Anenská....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 732 728 323
Email:
WWW:

Ředitelka: Dagmar Fusková V MŠ s běžnými třídami jsou také třídy pro děti s vadou řeči. Pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu, ve kterých je upřednostněna myšlenka vnášet ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 595 174 850
Email: ms.myslivecka [zavináč] tiscali.cz
WWW: www.jmyslivecka.cz

Specifikace MŠ: Ekologie a ochrana přírody, celková kultivace osobnosti dítěte zaměřená na estetické složky Je součástí Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 633 140
Email:
WWW:

MŠ se orientuje na ekologickou výchovu. Mezi zájmovou činnost patří anglický jazyk, výtvarné zaměření. Je součástí 5.ZŠ E. Krásnohorské 2254. vedoucí učitelka : Jaroslava Kolářová ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 555 557 719
Email: jidelnamsliskovecka [zavináč] seznam.cz
WWW: www.msliskovecka.cz

Na MŠ existují tyto zájmové kroužky: základy angličtiny, výtvarný kroužek, kroužek počítačových her k poučení i k zábavě. Program třídy "Motýlek" nabízí rodičům dětí náchylných ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 632 445
Email:
WWW:

Koncepce vzdělávací práce školy je s tématickým zaměřením na všestranný osobnostně orientovaný rozvoj dítěte. Je součástí ZŠ Jana Čapka 2555....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 630 480
Email:
WWW:

MŠ nabízí zájemcům šachový, taneční, dramatický a výtvarný kroužek, dále výuku angličtiny, kurz plavání a lyžování. Je součástí ZŠ Jana Čapka 2555....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 630 440
Email:
WWW:

MŠ pracuje podle projektu "Veselé pískání - zdravé dýchání". Na MŠ probíhá výuka hry na flétnu, cvičení jógy, saunování dětí. Mezi zájmové kroužky patří: angličtina, pěvecký ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 433 449
Email: snezenkams [zavináč] seznam.cz
WWW: www.mssnezenka.cz

Ředitelka:  Šárka Čerňáková Mateřská škola Mateřídouška realizuje vzdělávací program „Začít spolu“, který preferuje individuální přístup ke každému dítěti, posiluje ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 605 249 385
Email: ms.materidouska.cernakova [zavináč] seznam.cz
WWW: www.msmateridouska.cz

Ředitelka: Ramila Lukášková MŠ pracuje dle programu "Pohádkový svět", který vychází ze světa pohádek pro nejmenší, s cílem umožnit dětem prožít v atmosféře klidu, radosti, porozumění, ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 595 532 990
Email: pohadka.ms [zavináč] quick.cz
WWW: www.mspohadkafm.cz

Ředitelka: Irena Rusková Nadstandartní program - zdravotní tělesná výchova (cvičení na míčích, zdravé pískání). Zájmové činnosti - keramika, výtvarný kroužek, turistickoochranářský ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 431 859
Email: snezenkams [zavináč] seznam.cz
WWW: www.mssnezenka.cz

Ředitel školy: Ing. Petr Tyleček Zřizovatel: Moravskoslezský kraj...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 434 415
Email: oa [zavináč] oafm.cz
WWW: www.oafm.cz

Odborné učiliště požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku bylo zřízeno v roce 1978. V roce 1979 byly zahájeny první odborné kurzy. Výcvik hasičů (tehdy ještě požárníků) ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 646 122
Email: uciliste.fm [zavináč] fire.cz
WWW: www.fire.cz

Ředitel školy: Mgr. Ivana Matulová Škola již od zařazení do sítě v roce 1992 poskytuje vzdělání ve vlastních dvouprofesních oborech Obchodní podnikatel a manažer a Stavební podnikatel ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 436 312
Email: ssops [zavináč] ssops.cz
WWW: www.ssops.cz

Ředitel školy: Mgr. Miluše Pacíková   Studijní obory: 1. Veřejnoprávní činnost-denní 4-leté studium, dálkové 5-leté studium 2. Sociální činnost-denní ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 433 636
Email: miluse.pacikova [zavináč] ssosfm.cz
WWW: www.ssosfm.cz

Ředitel školy: Ing. Ladislav Szewieczek...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 639 900
Email: sekretariat [zavináč] sumprum.cz
WWW: www.sumprum.cz

Ředitel školy: plk. Ing. Vladimír Foldyna Zřizovatelem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku je Ministerstvo vnitra ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 950 710 111
Email: sospofm [zavináč] sospofm.cz
WWW: www:sospofm.cz

Ředitel školy: Mgr. Martin Tobiáš   Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím hlavním úkolem je ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 647 066
Email: spsfm [zavináč] spsfm.cz
WWW: www.spsfm.cz

Ředitel školy: Mgr. Petr Solich...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 421 203
Email: solich [zavináč] ssed-fm.cz
WWW: www.ssed-fm.cz

Ředitel školy: Mgr. Libuše Plášková...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 630 041
Email: sekretariát [zavináč] ssgsfm.cz
WWW: www.ssgsfm.cz

Ředitel školy: Mgr. Radan Nachmilner...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 421 319
Email: skola [zavináč] ssinfotech.cz
WWW: www.ssinfotech.cz

Ředitel školy: Ing. Antonín Sušovský...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 633 368
Email: stredni.skola [zavináč] potocni.applet.cz
WWW: www.potocni.applet.cz

Ředitel školy: Ing. Pavel Řezníček...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 432 525
Email: sekretariat [zavináč] sszfm.cz
WWW: www.sszfm.cz

Ředitel školy: Mgr. Drahomíra Jurtíková Zajišťuje potřeby regionu v oblasti středního zdrav. personálu.   Absolventi školy nacházejí uplatnění jak v nemocnicích ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 630 416 - ředitel
Email: sekretariat [zavináč] zdrskolafm.cz
WWW: www.zdrskolafm.cz

Ředitel školy Mgr. Alena Hadwigerová Součástí ředitelství je MŠ Chlebovice....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 595 178 221
Email: zs-chlebovice [zavináč] applet.cz
WWW: www.zschlebovice.cz

Ředitel školy Mgr. Věra Melichaříková Součástí ředitelství je MŠ Skalice....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 659 026
Email: melicharikova [zavináč] skolaskalice.cz
WWW: www.skolaskalice.cz

Ředitel školy: Mgr. Milan Krasula Součástí ředitelství je MŠ Lískovecká....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 632 339 - ředitel
Email: mkrasula [zavináč] mcnet.cz
WWW:

Ředitel školy Mgr. Milan Gengela Na 1. stupni jsou třídy , které se učí podle vzdělávacího programu Základní škola (jedna třída programu Začít spolu) a Základní škola s rozšířenou ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 631 832
Email: skola [zavináč] 2zsfm.cz
WWW: www.2zsfm.cz

Ředitel školy Mgr. Jan Petr Výuka na základní škole v Lískovci probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola. Jsme informačním centrem SIPVZ. Součástí ředitelství je MŠ Lískovec....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 652 187
Email: jan.petr [zavináč] zs.liskovec.cz
WWW: www.zs.liskovec.cz

Druh poskytované služby: není poskytovatelem sociálních služeb, školské zařízení   Speciální základní škola pro 140 žáků se specifickými poruchami učení, chování, ...
Adresa:
Ulice:Škarabelova 562
Město:Frýdek-Místek
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 633 480, 595 173 204
Email: zsnadeje [zavináč] seznam.cz
WWW: www.specskolynadeje.cz

Ředitel školy: Mgr.Iveta Zechová Zástupce ředitele školy: Mgr. Hana Weissmannová ŠD: Eva Laníková Vedoucí ŠJ: Renáta Nogolová...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 432 012
Email: 7zs [zavináč] 7zsfm.cz
WWW: www.7zsfm.cz

Ředitel školy: PaedDr. Marie Rojková Statutární zástupce ŘŠ: PaedDr. Jiří Rozehnal Zástupce ŘŠ I.st.: Mgr. Irena Nováková Vedoucí ŠD: Danuše Dlouhá Vedoucí ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 432 025
Email: zs8.fm [zavináč] mcnet.cz
WWW: www.osmicka.cz

Usnesením 8. zasedání Zastupitelstva města ze dne 15. 9. 2003 byla škola v souladu s ustanovením § 14 odst.2, zákona č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. 9. 2004 zrušena....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon:
Email:
WWW:

Ředitel školy: Mgr. Lubomír Bartek...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 631 123
Email: lbartek [zavináč] mcnet.cz
WWW: www.devata.cz

Ředitel školy: Mgr. Vratislav Matěj...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 431 655
Email: spec.skolyfm.halkova [zavináč] quick.cz
WWW:

Ředitel školy Ing. Jiří Adámek Statutární zást. ŘŠ Mgr. Libor Kuča Zástupce ŘŠ II.st. Mgr. Libor Kuča Zástupce ŘŠ I.st. PaedDr. Ivo Katzler Vedoucí ŠD ...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 425 511
Email: sekretariat [zavináč] 11zsfm.cz
WWW: www.11zsfm.cz

Ředitel školy Mgr. Jiřina Raszková Profilace školy: péče o zdravotně postižené žáky ve spec. třídách od 3. do 9. ročníku. Na škole je logopedické centrum, Dys-centrum....
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 432 551
Email: raszkovaj [zavináč] 4zsfm.cz
WWW: www.4zsfm.cz

Ředitel školy Mgr. Libuše Zárubová...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 432 825
Email: 6zs [zavináč] f-m.cz
WWW: www.sestka-fm.cz

Ředitel školy: Mgr. Zbyněk Šostý Telefon: 558 627 951...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 627 951
Email: reditel [zavináč] 1zsfm.applet.cz
WWW: www.1zsfm.cz

Ředitel školy: Ladislav Muroň tel.:558 431 375...
Adresa:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontakty:
Telefon: 558 431 375
Email: zusfm [zavináč] tiscali.cz
WWW: www.zusfm.cz

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-1.58 °C
-1.19 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)