Ubytování

Tento signál není implementován. Signál č. 10.