Školy a školská zařízení

Statutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací mateřská škola, dvanácti příspěvkových organizací základní škola, příspěvkové organizace Středisko volného času Klíč a příspěvkové organizace základní umělecká škola. Součástí šesti základních škol jsou mateřské školy.

 

Školy a školská zařízení na území města Frýdku-Místku

          Mateřské školy            Základní školy            Střední školy           Vysoké školy           Ostatní školská zařízení
 


Odbor ŠKMaT vykonává státní správu (jako obec s rozšířenou působností), pro dalších devět mateřských škol, dvacetčtyři základních škol a základní uměleckou školu okolních obcí. Mnohé ze základních škol mají mateřskou školu jako svou součást.
 

Seznam základních a mateřských škol v obvodu obce s rozšířenou působností
(mimo území města Frýdku-Místku):

 


Seznam škol a školských zařízení MSK Vám může pomoci při vyhledání informací o školských zařízeních v obvodu působnosti OŠKMaT ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji