• hlavní architekt města
  • územní plánování
  • stavební úřad
  • památková péče
  • dotace a propagace města