25.02.2020 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 2. čtvrtletí roku 2020

Zobrazit podrobnosti

21.02.2020 MMFM 31760/2020 Veřejná vyhláška - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ke stavbě "Garáže" na pozemku parc. č. 816/10 v katastrálním území Hodoňovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

informace o návrhu VPS (48 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2020 Magistrát města Frýdku-Místku informuje o konání 8. zasedání ZMFM dne 4. 3. 2020

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 30896/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o vyřazení pozemních komunikací z kategorie místní komunikace, k.ú. Skalice

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 30715/2020 Stanovení DZ - Baška MK p.č. 1106 k.ú. Baška odstranění dodatkové tabulky E13 a MK p.č. 1295 k.ú. Baška umístění 2 ks DZ B13 "3,5t" s d.t. E13

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 30664/2020 Stanovení DZ - Soběšovice silnice III/4735, MK a VPÚK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Úpravy centra obce Soběšovice"

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 30514/2020 Návrh stanovení DZ - Krásná silnice III/48415 a MK doplnění dopravního značení upravujícího přednost

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 30404/2020 Návrh stanovení DZ - Sedliště MK umístění SDZ a VDZ - sportovní areál + areál ZŠ a MŠ a na MK směr Dolní konec

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 30312/2020 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. T. G. Masaryka instalace světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce u Katastrálního úřadu

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 28352/2020 - veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení stavby nazvané "Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná-Pražmo"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_28352_2020 (98 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 MMFM 29561/2020-ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM-Veřejná vyhláška-Splašková kanalizace v obci Třanovice – trasy D a G

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

20-S 112 r (214.246 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.02.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitost

Zobrazit podrobnosti

18.02.2020 MMFM 28541/2020 Stanovení DZ - FM MK ul. Na Aleji umístění DZ IP4b a B2

Zobrazit podrobnosti

17.02.2020 MMFM 26892/2020-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-„Chlebovice – Lysůvky – rekonstrukce vodovodu“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

rozhodnutí vv (274.118 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.02.2020 MMFM 23359/2020 - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, pozemky v k.ú. Brušperk"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_23359_2020 (79 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.02.2020 MMFM 16006/2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby "Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady obec Dolní Domaslavice I. a II. Etapa - lokalita č. 1 a 2"

Zobrazit podrobnosti

13.02.2020 MMFM 25638/2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení spojeného stavebního řízení stavby nazvané "Silnice II/486 Hukvaldy - Dolní Sklenov, mosty ev.č. 486-011, 486-012" v k.ú. Sklenov

Zobrazit podrobnosti

13.02.2020 MMFM 26117/2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného řízení stavby "Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 590/16 v k.ú. Vojkovice" na pozemcích parc.č. 590/16 a 786/3 v k.ú. Vojkovice

Zobrazit podrobnosti

13.02.2020 MMFM 25567/2020 Stanovení DZ - FM MK ul. K. H. Máchy odstranění DZ B1 s d.t. E13

Zobrazit podrobnosti

13.02.2020 MMFM 25740/2020 Stanovení DZ - Pazderna MK č. 3 parc. č. 392 v k.ú. Pazderna umístění DZ IZ4a a IZ4b

Zobrazit podrobnosti

12.02.2020 Nabídka pronájmu nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 2322, tř. T.G. Masaryka, k.ú. Frýdek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

TGM 2322 do 20.3.2020 (307.977 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 1. Pohledávková s.r.o. Krnov - dražební vyhláška 604/2019-2 - soubor pohledávek insolvenčního dlužníka - 18.3.2020

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 MMFM 22666/2020 - veřejná vyhláška ODaSH - Branislav Grujovič

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Sken (264.330 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 MMFM 23839/2020 - veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_23839_2020 (80.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 MMFM 22700/2020 - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - "Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

oznámení o zahájení územního řízení (85 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.02.2020 Výběrové řízení SMFM - vedoucí oddělení registrace živnostenského úřadu - T: 25.2.2020

Zobrazit podrobnosti

10.02.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

06.02.2020 Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška 180 EX 5134/11 - podíl na nemovitých věcech - 5.3.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

dražba Osina 5.3. (243.634 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno E-J) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno K-L) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno M) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno N-Ř) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno S-Š) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno T-Ž) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadnýpředpisný seznam za rok 2019 o stanovení místního poplatku ze psů

autor: ODBOR PRÁVNÍ

VV k HPS 2019 psi (48.001 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 o stanovení místního poplatku za komunální odpad dle § 12 zákona o místních poplatcích

Zobrazit podrobnosti

03.02.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam za rok 2019 (písmeno A-Ď) o stanovení místního poplatku za komunální odpad

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.01.2020 MMFM 13724/2020 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení, vlastníci sousedních pozemků

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.01.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria

autor: ODBOR PRÁVNÍ

oznámení_DSO (271.707 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

12.12.2019 Usnesení ze 7. zasedání ZMFM ze dne 4. 12. 2019

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_7_ZM_2019_12_04_www (401 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MZe ČR - opatření obecné povahy č. 63920/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. 18918/2019-MZE ze dne 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

12.11.2019 Policie ČR - Výzva k vyzvednutí skútru značky Yamaha X-Max 250

Zobrazit podrobnosti

25.09.2019 Policie ČR - dopravní inspektorát F-M - Výzva k vyzvednutí motocyklu Keeway Focus včetně ochranné přilby

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výzva PČR (306.015 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OPS MZe č.j. 18918/2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

02.08.2019 Dobrovolný svazek obcí Olešná - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

Zobrazit podrobnosti

06.06.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Zobrazit podrobnosti