18.09.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2020 č. 65 - 106

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 65 - 106

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.149 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.09.2020 MMFM 131719/2020 veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 MMFM 130413/2020 - veřejná vyhláška - Gospodin Dimov Asenov

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 MMFM 130051/2020 veřejná vyhláška - seznámní s podklady rozhodnutí ve společném řízení na stavbu nazvanou "Novostavba bytového domu s občanskou vybaveností - oční klinika, včetně podmiňujících a doplňkových staveb ve Frýdku-Místku"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 130051_2020 (28.937 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 225 EX 00092/18 - nemovité věci - 20.10.2020

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Exekutorský úřad F-M - odročení dražby 142 EX 01687/19 - podíl na nemovitých věcech (pův. 18.9.) na 15.1.2021

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 225 EX 00370/18 - podíl na nemovitých věcech - 20.10.2020

Zobrazit podrobnosti

17.09.2020 KVS Ostrava - Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu - Kozlovice

Zobrazit podrobnosti

16.09.2020 Veřejná vyhláška oznamující vydání Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku formou opatření obecné povahy č. 1/2020 a vyhotovení úplného znění územního plánu

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška, oznamující vydání Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Mís... (197.001 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.09.2020 MMFM 129171/2020 - Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání

Zobrazit podrobnosti

14.09.2020 Pozvánka školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky - obce

Zobrazit podrobnosti

14.09.2020 Pozvánka školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky - Frýdek-Místek

Zobrazit podrobnosti

14.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky

Zobrazit podrobnosti

14.09.2020 MMFM 128264/2020 Stanovení PDZ - Nošovice VPÚK parc.č. 568/10, 568/7 k.ú. Nošovice a parc. č. 412/5 k.ú. Nižní Lhoty zajištění bezpečnosti provozu na PK po dobu zkušebního provozu nového napojení logistického areálu

Zobrazit podrobnosti

10.09.2020 MMFM 125999/2020-ROZHODNUTÍ- Veřejná vyhláška - SO 302 Přeložka vodovodu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

rozhodnutí 125999 (241.639 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.09.2020 MMFM 125287/2020-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška- Sedliště – vodovodní řad Amerika

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

rozhodnutí_09_20 (259.093 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.09.2020 MMFM 126750/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně třídy u místní komunikace

Zobrazit podrobnosti

10.09.2020 MMFM 126750/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o vyřazení pozemních komunikací z kategorie místní komunikace

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

rozhodnutí o vyřazení (179.676 kB) sken (1.929 MB)

Zobrazit podrobnosti

10.09.2020 MMFM 126582/2020 veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

rozhodnuti o zařazení PK do kategorie MK (177.764 kB) Sken (4.110 MB)

Zobrazit podrobnosti

09.09.2020 Exekutorský úřad Brno-venkov - dražební vyhláška 137 Ex 23837/17 - podíl na nemovitých věcech Ryškovice - 13.10.2020

Zobrazit podrobnosti

08.09.2020 Výběrové řízení SMFM - asistentka právního odboru MMFM - T: 8.10.2020

Zobrazit podrobnosti

07.09.2020 Zeměměřický úřad - Známení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Zobrazit podrobnosti

07.09.2020 Správa CHKO Poodří - Oznámení o přípravě zásahu - postřik křídlatky

Zobrazit podrobnosti

04.09.2020 MMFM 121406/2020 Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení Změny č. 2 Územního plánu Soběšovice zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška - projednání změny č. 2 (85.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.09.2020 MMFM 122440/2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Dodatečné povolení stavby "Oprava místních komunikací na p.č. 174, 201, 246 v obci Žabeň"

Zobrazit podrobnosti

03.09.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 122 - 132

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 122 - 132

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.231 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.09.2020 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

03.09.2020 MMFM 122823/2020 Stanovení DZ - FM parkoviště ul. Bezručova (u bývalého kina P. Bezruče) umístění SDZ a VDZ

Zobrazit podrobnosti

03.09.2020 MMFM 123109/2020 Návrh stanovení DZ - Nošovice VPÚK PZ Nošovice umístění SDZ v místě napojení areálu Logistic park Nošovice

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

DPS 2021 (80.185 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021"

autor: ODBOR PRÁVNÍ

DPV 2021 (80.210 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2021

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasády_2021_podmínky (42.542 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA POŘÍZENÍ HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2021

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_hybridy_2021_podmínky (45.453 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2021

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program regenerace 2021_podmínky (41.810 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 ÚZSVM F-M - Aukční vyhláška - nemovité věci Místek - termín 30.9. - 1.10. 2020

Zobrazit podrobnosti

02.09.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00111/20 - nemovité věci Kaňovice - 1.10.2020

Zobrazit podrobnosti

01.09.2020 MMFM 121053/2020 Veřejná vyhláška - oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Frýdku-Místku

Zobrazit podrobnosti

25.08.2020 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška 143 EX 00083/16 - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku - 30.9.2020

Zobrazit podrobnosti

25.08.2020 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška 143 EX 00771/19 - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, k.ú. Kaňovice - 30.9.2020

Zobrazit podrobnosti

24.08.2020 Obecní úřad Raškovice - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za komunální odpady za rok 2017

Zobrazit podrobnosti

20.08.2020 Exekutorský úřad Liberec - dražební vyhláška 131 EX 12917/12 - lesní pozemek Vlčovice - 24.9.2020

Zobrazit podrobnosti

19.08.2020 MMFM 115035/2020 Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu Hukvaldy

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text přílohou.

Veřejná vyhláška - sdělení o zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu... (175.791 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.08.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Zobrazit podrobnosti

13.08.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 114 - 121

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 114 - 121

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.205 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.08.2020 Podmínky "Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

11.08.2020 Výběrové řízení SMFM na funkci ředitele příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek - T: 12.10.2020

Zobrazit podrobnosti

07.08.2020 Exekutorský úřad Nový Jičín - dražební vyhláška 163 EX 1000/19 - movité věci - 30.9.2020

Zobrazit podrobnosti

05.08.2020 142 EX 01687/19 - dražební vyhláška - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 18.9.2020

Zobrazit podrobnosti

28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Zobrazit podrobnosti

28.07.2020 MMFM 105015/2020 - výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu - valník RZ STA 41821

autor: ODBOR PRÁVNÍ

auto (203.309 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.07.2020 Usnesení z 11. zasedání ZMFM ze dne 15. 7. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_11_ZM_2020_07_15 (70 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.07.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 99-113

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 99-113

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.170 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.151 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 77-86

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2020 č. 42 - 64

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 3. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 42-64

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.976 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (12.766 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.127 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.123 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.05.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a závěrečného účtu za rok 2019

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.962 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.129 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.145 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.107 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.03.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.103 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.082 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE k 2.9.2020

Zobrazit podrobnosti