Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

17.05.2022 Stanovení PDZ - FM Chklebovice úplná a částečná uzavírka silnice III/4849 z důvodu frézování a pokládky živičného povrchu silnice III/4849 v rámci stavby kanalizace

Zobrazit podrobnosti

16.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie k.ú. Místek


oznameni_110060834191_c9vcnkcd3ihsdr6kei10

Číslo jednací: MMFM 75784/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.05.2022 Seznámení s podklady rozhodnutí: řízení o odstranění staveb


2021-11272

Číslo jednací: MMFM 75805/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.05.2022 Dražební vyhláška - movité věci, 17. 6. 2022


Usnesení_o_oznámení_DR_2022_05_13_08_05_59

Číslo jednací: MMFM 75354/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 2022


g4146725_003(2)

Číslo jednací: MMFM 72119/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834184, Místek - 3. 6. 2022


oznameni_110060834184_c9uv3mkd3ihsdr6kegd0

Číslo jednací: MMFM 75252/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.05.2022 Výběrové řízení - vedoucí oddělení ekonomického rozvoje OÚRaSŘ


VŘ - vedoucí ekonomického rozvoje

Číslo jednací: MMFM 75366/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu - Místek


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_11_2022_KVST_Mistek_FM

Číslo jednací: MMFM 74904/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením "Veřejná účelová komunikace na p.č. 648/2, 628/4, 627/11, 618/8 k.ú. Lučina"


2022-5489-1

Číslo jednací: MMFM 66509/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Vyrozumění účastníků řízení dle § 36 odst. 3 SŘ o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (D48)


10_2018_510_RK_70_vystup_AK

Číslo jednací: MMFM 74241/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí


Info_o_zverejneni_navrhu_PDP_Horni_Odry_2021_2027_fin

Číslo jednací: MMFM 70541/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Stanovení DZ - FM Mk ul. Lubojackého úprava přednosti v jízdě na křižovatce komunikace od garáží a příjezdové komuniakce k Charitě Oáza pokoje

Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Stanovení PDZ - Dobratice silnice III/04821 a MK převěšování kabelů NN a výměna sloupů NN

Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_10_2022_KVST_Sedliste_FM

Číslo jednací: MMFM 74161/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_10_2022_KVST_Sedliste_FM

Číslo jednací: MMFM 74161/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Stanovení PDZ - Paskov silnice III/48411 a MK ul. Místecká uzavírka překop ul. Místecká

Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - movitá věc, 7. 6. 2022


dražební_vyhláška_129_22_ke_zveřejnění

Číslo jednací: MMFM 73620/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Výběrové řízení - vedoucí investičního odboru


Výběrové řízení - vedoucí investičního odboru

Číslo jednací: MMFM 73671/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Stanovení PDZ - Paskov silnice III/4794 ul. Nár. odboje a MK ul. Mírová výkopové práce pro zjištění hloubky uložení plyn. potrubí

Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827330, Skalice - 1. 6. 2022


oznameni_110060827330_c9tktncd3ihsdr6ked60

Číslo jednací: MMFM 73585/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Informace SMFM o záměru pronajmout nemovitost


Záměr pronajmout nemovitost MIJO-STAV
Příloha k záměru pronajmout nemovitost MIJO-STAV

Číslo jednací: MMFM 73507/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Stanovení PDZ - Kozlovice silnice III/4861 a MK stavební práce v rámci realizace stavby "Prodloužení vodovodu Kozlovice - lokalita Rybí II"

Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834501, Frýdek - 1. 6. 2022


oznameni_110060834501_c9tktocd3ihsdr6kede0

Číslo jednací: MMFM 73461/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.05.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci, 16. 6. 2022


Usnesení_dražba_nemovitostí_10_05_2022_1051

Číslo jednací: MMFM 73338/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.05.2022 Dražební vyhláška - movité věci - Lobodice, 27. 6. 2022


Dražební_vyhláška_MV_06_05_2022_1330

Číslo jednací: MMFM 72563/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Stanovení PDZ - Vyšní Lhoty silnice III/04821 a MK č. 3b a 4b konání akce "Křesťanské setkání dětí a rodin v kulturním areálu Kamenité"

Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Stanovení PDZ - FM Chlebovice silnice III/4849 ul. Pod Kabáticí a MK Fr. Prokopa a K Zelinkovicím výkopové práce - výměna vodovodu

Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Oznámení o zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení kauce-volby do Senátu PČR 2022


g4141699_007

Číslo jednací: MMFM 72316/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Stanovení PDZ - FM VPÚK Malé náměstí zajištění bezpečného manipulačního prostoru pro vozidlo s pracovní plošinou a její obsluhu - snášení reklamního zařízení

Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Přehled registračních úřadů u obcí s více jak 2 odbory a obce pro které je registračním úřadem Magistrát města Frýdku-Místku


g4141577_004

Číslo jednací: MMFM 72084/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.05.2022 Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 2022


Číslo jednací: MMFM 72119/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832933, Lískovec - 30. 5. 2022


oznameni_110060832933_c9sannsd3ihsdr6keae0

Číslo jednací: MMFM 71765/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení: "rodinný dům, přípojka vody, venkovní část vnitř


2021-13171
N. Křenková - RD k.ú. Frýdek p.č. 5417-1

Číslo jednací: MMFM 61357/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.05.2022 Stanovení DZ - Paskov umístění B13 (3,5t) s d.t. E13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU MK č. 17c ul. Československých lesů

Zobrazit podrobnosti

06.05.2022 Odvolání - Elektronická dražba - nemovité věci - k.ú. Kocurovice, Lučina

Zobrazit podrobnosti

06.05.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci - k. ú. Most, 17. 6. 2022


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_04_05_2022_815_signed_

Číslo jednací: MMFM 70934/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

06.05.2022 Stanovení PDZ - Vojkovice silnice II/648 provádění stavebních prací a zajištění bezpečného výjezdu vozidel stavby "Vojkovice - příjezdová komunikace na pozemku parc. č. 590/16 k.ú. Vojkovice"

Zobrazit podrobnosti

05.05.2022 Stanovení DZ - Dobratice MK umístění a doplnění SDZ na křižovatkách

Zobrazit podrobnosti

05.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827937


oznameni_110060827937_c9pmbo4d3ihsdr6ke7eg

Číslo jednací: MMFM 70169/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

05.05.2022 Stanovení PDZ - Palkovice Myslík silnice III/4848 zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí oplocení domu č. p. 160

Zobrazit podrobnosti

05.05.2022 Stanovení PDZ - FM k.ú. Panské Nové Dvory a k.ú. Dobrá u F-M silnice II/648 a MK stavební práce na mostním objektu SO 219 v rámci stavby obchvat F-M II. etapa

Zobrazit podrobnosti

04.05.2022 Rozhodnutí v územním řízení: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby


2022-4370
situace optický kabel

Číslo jednací: MMFM 68009/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2022 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Výstavby IS pro 26 RD na p.č. 522/5, k.ú. Horní Tošanovice"


2022-7772-1

Číslo jednací: MMFM 68407/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2022 Dodatek č.1 k podmínkám dot. programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě F-M na rok 2022"


Dodatek č.1 k podmínkám dotačního programu

Číslo jednací: MMFM 68739/2022
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

03.05.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Kocurovice, Lučina 15. 6. 2022


U3181_14_0629_220502143016
U3181_14_0276_210614170214
Odročení elektronické dražby - nem. věci Lučina

Číslo jednací: MMFM 67976/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Stanovení PDZ - Paskov silnice III/4794 úprava zatížitelnosti mostů ev. č. 4794-1, 4794-2 a 4794-3 z důvodu provádění převozu materiálu z lokality odval D na lokalitu dolu Frenštát speciálními nákladními automobily společnosti DIAMO s.p.

Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Výběrové řízení - vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody OŽPaZ


VŘ - vedoucí odd. státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody

Číslo jednací: MMFM 67543/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Výběrové řízení - referent ochrany ovzduší odd. zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů OŽPaZ


VŘ - referent ochrany ovzduší

Číslo jednací: MMFM 67595/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Výběrové řízení - referent vodního hospodářství OŽPaZ - 4 pracovní pozice


VŘ - referent vodního hospodářství- 4 pracovní pozice

Číslo jednací: MMFM 67608/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Stanovení PDZ - Nošovice, Nižní Lhoty silnice III/4775, VPÚK a MK provádění stavebních prací v rámci realizace stavby "Oprava okružní komunikace v Průmyslové zóně Nošovice"

Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832188, 23. 5. 2022


oznameni_110060832188_c9nn2ocd3ihsdr6ke21g

Číslo jednací: MMFM 67040/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832893, 23. 5. 2022


oznameni_110060832893_c9nn2okd3ihsdr6ke230

Číslo jednací: MMFM 67041/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

02.05.2022 Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Frýdlant nad Ostravicí (LKFR)

Zobrazit podrobnosti

29.04.2022 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021, SmVak


A01_stočné_SmVaK_bez_vlastníků
A01_vodné_SmVaK_bez_vlastníků

Číslo jednací: MMFM 64907/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

28.04.2022 Distep a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021


mx4112_distep_cz_20220428_115634

Číslo jednací: MMFM 66182/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

28.04.2022 Informace SMFM o nabídce nebytových prostor k pronájmu


kostikovo náměstí 647 - do 18.05.2022

Číslo jednací: MMFM 65499/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

27.04.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 45 - 53


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 65224/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.04.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060821715, 17. 5. 2022 Brušperk


oznameni_110060821715_c9jogncd3ihsdr6kdfmg

Číslo jednací: MMFM 63900/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

26.04.2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2022, Finanční úřad MSK


00804492_dne_0515_2201910926

Číslo jednací: MMFM 60958/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

25.04.2022 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů za rok 2021, OBEC BAŠKA


0853_001

Číslo jednací: MMFM 63203/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.04.2022 Dražební vyhláška - movité věci, 3. 6. 2022


Dražební_vyhláška_MV_21_4_2022_1530

Číslo jednací: MMFM 62644/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.04.2022 Usnesení o odročení dražby - nemovité věci - Raškovice, na neurčito


Usnesení_o_odročení_dražby_2022_04_21_10_25_48
Dražební vyhláška - nemovité věci, Raškovice

Číslo jednací: MMFM 61588/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.04.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Raškovice, 19. 5. 2022


Dražební_vyhláška_elektronická_dražba_2014_okdrazby_16_12_2021_1344

Číslo jednací: MMFM 56784/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.04.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci Brušperk, 15. 6. 2022


Dražební_vyhláška_NV_elektronická_dražba_1_kolo_2022_04_11_13_21_23

Číslo jednací: MMFM 56436/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.04.2022 Dražební vyhláška - AUDI A5 Cabriolet, Přerov 20. 5. 2022


Usnesení_o_oznámení_DR_2022_04_08_10_34_30

Číslo jednací: MMFM 55899/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.04.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 39 - 44


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 56332/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

08.04.2022 Veřejná vyhláška - zpracování návrhu změny č.2 územníjho plánu Lučina


2018-8790

Číslo jednací: MMFM 52298/2022
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

30.03.2022 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Frýdek_Místek
VÝZVA ÚZSVM 2014-2023

Číslo jednací: MMFM 48081/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

30.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a závěrečného účtu za rok 2021 - DSO Olešná


DSO_Olešná_oznámení_rozpočet_ZÚ

Číslo jednací: MMFM 48557/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 27 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 47383/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

16.03.2022 Vyvěšení usnesení z 18. zasedání ZMFM 9. 3. 2022


U_18_ZM_2022_03_09_www

Číslo jednací: MMFM 42850/2022
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

11.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2022 č. 1 - 40


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 40321/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

02.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 23 - 26


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 34644/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.02.2022 Usnesení o odročení dražby - nemovité věci - Místek 10. 6. 2022

Zobrazit podrobnosti

16.02.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 15 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26371/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 6 - 14


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM
Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 14836/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 1 - 5


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 7703/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Číslo jednací: MMFM 197184/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtů příspěvkových organizací

Číslo jednací: MMFM 197156/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2023-2024


Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu přísp. organizací

Číslo jednací: MMFM 197124/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2023-2024


Oznámění o zveřejnění rozpočtového výhledu

Číslo jednací: MMFM 197037/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

15.12.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 194311/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

01.12.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022


oznámení_ceny_2022_VaS

Číslo jednací: MMFM 183503/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Odročení dražby - na neurčito, nem. věci, Palkovice


Usnesení_o_odročení_dražby_2021_09_15_13_58_34
Dražební vyhláška, nem. věci, Palkovice

Číslo jednací: MMFM 138075/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021


MZE_49892_2021_16212
Rozdělovník
OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021

Číslo jednací: MMFM 137198/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Odročení dražby - podíl na nemovitých věcech, Kaňovice - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

29.06.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Přerov, na neurčito


1802454129
Dražební vyhláška

Číslo jednací: MMFM 96036/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti