28.01.2022 Společné povolení "Sedliště - chodník ve směru Dolní konec"


2021-17317
Sedliště - Chodník směr Dolní Konec

Číslo jednací: MMFM 13705/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.01.2022 č.j. MMFM 15832/2022, oznámení o zahájení řízení, kanalizace Lučina - lokalita 2


g4029897_002

Číslo jednací: MMFM 15832/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.01.2022 Rozhodnutí-odstranění vraku vozidla


g4030036

Číslo jednací: MMFM 16259/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.01.2022 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Lískovec


SPU_024746_2022_ko

Číslo jednací: MMFM 14670/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.01.2022 Výběrové řízení stavební technik-realizace investic


Výběrové řízení - stavební technik-realizace investic

Číslo jednací: MMFM 16293/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

28.01.2022 Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v


OOP_PpZPR_Odra

Číslo jednací: MMFM 16289/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

27.01.2022 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Prodloužení platnosti rozhod


2022-1236

Číslo jednací: MMFM 13602/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

27.01.2022 č.j. MMFM 14843/2022, oznámení o zahájení řízení, kanalizace - lokalita 1


g4028168_001

Číslo jednací: MMFM 14843/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

27.01.2022 Stanovení PDZ - Baška MK parc. č. 1130 k.ú. Baška uzavírka výkopové práce za účelem uložení přípojky elektro k RD

Zobrazit podrobnosti

26.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 6 - 14


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM
Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 14836/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2022 Výběrové řízení - referent správy pozemků


výběrové řízení SMFM - referent správy pozemků 2022 - neúředník

Číslo jednací: MMFM 14623/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Informace o záměru pronajmout nebytové prostory


pronájem nebytových prostorN

Číslo jednací: MMFM 13930/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Informace SMFM o záměru darovat část nemovitostí


darN
záměr darovat

Číslo jednací: MMFM 13936/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Informace SMFM o záměru pronajmout nemovitosti


pronájem nemovitostiN
záměr pronajmout nemovitosti

Číslo jednací: MMFM 13938/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Informace SMFM o záměru prodat nemovitosti


prodej nemovitostiN
záměr prodat nemovitosti

Číslo jednací: MMFM 13941/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Informace SMFM o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II.
záměr uzavřít dodatky

Číslo jednací: MMFM 13949/2022
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Stanovení PDZ - FM Skalice silnice II/477, II/648 III/4773 a MK kanalizace uzavírka MK parc. č. 1462 k.ú. Skalice u F-M směr Kamenec + objízdná trasa

Zobrazit podrobnosti

25.01.2022 Stanovení PDZ - Fryčovice silnice II/486 a MK uzavírka - rekonstrukce lávky pro pěší u RD č.p. 21 a vyznačení objízdné trasy

Zobrazit podrobnosti

24.01.2022 Rozhodnutí v územním řízení: "FM-vým. kVN 909 mezi FM_7081 a 7071"


2021-22534
ČEZ Distribuce, a.s. - rozhodnutí FM - vým.kVN 909 mezi FM_7081 a 7071

Číslo jednací: MMFM 4101/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.01.2022 Oznámení o zahájení řízení: TPL-Demoliční výměry 2021- lokalita Sviadnov, konkrétně objekty SO 08 s


2022-1671
příloha odstranění-žádost

Číslo jednací: MMFM 12643/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.01.2022 Usnesení - určení lhůty pro námitky: TPL-Demoliční výměry 2021- lokalita Sviadnov, konkrétně objekt


2022-1671

Číslo jednací: MMFM 12694/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.01.2022 Zahájení zjišťovacího řízení - Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě


Zahajeni_ZR_Liberty_Ostrava

Číslo jednací: MMFM 11770/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

24.01.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba - nemovité věci - k.ú. Ropice, 30. 3. 2022


Dražební_vyhláška_NV_elektronická_dražba_1_2022_01_21_17_26_55

Číslo jednací: MMFM 12518/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.01.2022 Výběrové řízení na místo právníka odboru správy obecního majetku


výběrové řízení neúředník právník final

Číslo jednací: MMFM 12398/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

21.01.2022 Exekutorský úřad FM - nemovitá věc - garáž - k. ú. Místek


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_19_01_2022_1141_signed_

Číslo jednací: MMFM 12348/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.01.2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Realizace společnýchzařízení k.ú. Lhotka u F-M - I. etapa, výstavby polních cest C7, C8, C35"


2021-16661

Číslo jednací: MMFM 10839/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.01.2022 VV - Oznámení návrhu stanovení PDZ - FM MK blokové čištění v roce 2022

Zobrazit podrobnosti

19.01.2022 Oznámení VV - Návrh stanovení DZ - FM MK ul. Legionářská, ul. Smetanova a ul. Mánesova doplnění SDZ P2 a P4 v křižovatkách předmětných MK

Zobrazit podrobnosti

19.01.2022 Dražební vyhláška - movité veci - os. automobil Škoda Octavia, 11. 3. 2022


190001960

Číslo jednací: MMFM 10011/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.01.2022 č.j. MMFM 7931/2022, oznámení o ZŘ o změně stavby před dokončením, kanalizace Třanovice


g4015971_001

Číslo jednací: MMFM 7934/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.01.2022 Usnesení - zastavení řízení: Výstavba technické infrastruktury,


2020-10257

Číslo jednací: MMFM 8928/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.01.2022 Rozhodnutí : společné povolení "Rozšíření parkovacích ploch u ZŠ a MŠ Raškovice"


2021-15004
Rozšíření parkovacích ploch u ZŠ a MŠ Raškovice

Číslo jednací: MMFM 6357/2022
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.01.2022 Oznámení o vyhlášení prodeje nemovité věci prostřednictvím elektronického aukčního systému - pozemek a budova bez čp/če, k.ú. Místek


Aukční_vyhláška

Číslo jednací: MMFM 8295/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.01.2022 Výběrové řízení sociální pracovník oddělení sociální práce odboru sociálních služeb


VŘ - sociální pracovník OSS

Číslo jednací: MMFM 9012/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

17.01.2022 Výběrové řízení referent pro tvorbu koncepce rodinné politiky odbor sociální péče


Výběrové řízení SMFM - 2021 - koordinátor rodinné politiky - leden 2022 - úředník upravené

Číslo jednací: MMFM 9017/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

14.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2022 č. 1 - 5


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 7703/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 148 - 155


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 7698/2022
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

12.01.2022 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Tošanovice včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 1 Územního plánu Horní Tošanovice


2021-286

Číslo jednací: MMFM 4964/2022
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

11.01.2022 Výběrové řízení ND F-M - zveřejnění na úřední desce


Výběrové řízení ND F-M zveřejnění - úřední deska

Číslo jednací: MMFM 5430/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

07.01.2022 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Frýdek ,14. 2. 2022


U3968_19_0249_220106082433

Číslo jednací: MMFM 3758/2022
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.01.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060808660, 28. 1. 2022 Místek


oznameni_110060808660_c7bu4v4d3ihv4c2tk7r0

Číslo jednací: MMFM 3413/2022
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

04.01.2022 Výběrové řízení 2022 - referent SÚ


VŘ - stavební technik

Číslo jednací: MMFM 1361/2022
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Číslo jednací: MMFM 197184/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtů příspěvkových organizací

Číslo jednací: MMFM 197156/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2023-2024


Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu přísp. organizací

Číslo jednací: MMFM 197124/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Vyvěšení usnesení ze 17. zasedání ZMFM ze dne 15.12.2021


U_17_ZM_2021_12_15_www

Číslo jednací: MMFM 197074/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

21.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2023-2024


Oznámění o zveřejnění rozpočtového výhledu

Číslo jednací: MMFM 197037/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

20.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 138 - 147


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 196630/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

20.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 65 - 97


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 196637/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

20.12.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Nýdek, 9. 2. 2022


200295744

Číslo jednací: MMFM 196366/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.12.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Frýdek, 2. 2. 2022


200156180

Číslo jednací: MMFM 195874/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.12.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 194311/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

06.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření RMFM pro r. 2021 č. 137


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 188268/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

01.12.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022


oznámení_ceny_2022_VaS

Číslo jednací: MMFM 183503/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

29.11.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 129 - 136


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 184513/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

16.11.2021 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


Frýdek_Místek
VÝZVA ÚZSVM 2014-2023

Číslo jednací: MMFM 177383/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.11.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 122 - 128


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 175702/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

01.11.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 115 - 121


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 167550/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 105 - 114


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 156828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

30.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 98 - 104


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 146939/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

20.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 46 - 64


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 139977/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Odročení dražby - na neurčito, nem. věci, Palkovice


Usnesení_o_odročení_dražby_2021_09_15_13_58_34
Dražební vyhláška, nem. věci, Palkovice

Číslo jednací: MMFM 138075/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021


MZE_49892_2021_16212
Rozdělovník
OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021

Číslo jednací: MMFM 137198/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 96 - 97


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 133828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

31.08.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 83 - 95


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 129298/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Odročení dražby - podíl na nemovitých věcech, Kaňovice - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2021


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 107762/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 79 - 82


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 107456/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.07.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Lučina, na neurčito


U3181_14_0460_210713101621
Dražební vyhláška - nem.věci Lučina

Číslo jednací: MMFM 102862/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o konání nabídkového licitačního řízení


Dodatek k informaci o konání nabídkového licitačního řízení

Číslo jednací: MMFM 90360/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

02.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 71 - 78


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 98570/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.06.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Přerov, na neurčito


1802454129
Dražební vyhláška

Číslo jednací: MMFM 96036/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 32 - 45


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 91140/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 61 - 70


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 91136/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 49 - 60


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 75784/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

12.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 39 - 48


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 67001/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 33 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 58324/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti