Nachrichten

Uzavírka ulic Křížkovského, Myslbekova a Družstevní v Místku

Od pondělí 12. dubna 2021 do pátku 30. dubna 2021 budou plně uzavřeny části místních komunikací ulice Křížkovského, Myslbekova a Družstevní v Místku.

Žádost o povolení uzavírky podala společnost KROSMA stav s.r.o., která je i zhotovitelem stavby. Uzavírky komunikací jsou nutné z důvodu provádění stavebních prací – výkop rýh pro uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek.

Uzavírky budou probíhat po úsecích.

Doba trvání uzavírky: od 12.4.2021 do 30.4.2021

Ulice Fráni Šrámka nebude stavbou dotčena.

Objízdná trasa není stanovena.

Grafické znázornění uzavírek je v příloze.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
08.04.2021 12:42
(Aktualisiert: 8.4.2021 12:46)
Anzahl der Aufrufe: 458