Nachrichten

Městský dům na Anenské čeká rekonstrukce

Zhruba devět milionů korun je město připraveno proinvestovat na rekonstrukci a opravě vnitřních instalací městského domu č. p. 689 na Anenské ulici, aby zabránilo havarijnímu stavu, který hrozí poté, co při pravidelné revizi bylo zjištěno, že zde dochází k únikům výparů a splaškové vody z netěsného odpadního kanalizačního potrubí ve stoupačkách, které pak dále reagují a degradují i potrubí plynu a ocelové konstrukce v instalačních šachtách.

„Ten problém se prohluboval, a tak vzhledem k tomu, že projektová dokumentace na rekonstrukci veškerých vnitřních rozvodů včetně elektroinstalace již byla připravena, bylo rozhodnuto, že se přistoupí k realizaci stavebních prací, prozatím bez rekonstrukce elektroinstalací a venkovních kanalizačních přípojek. Předmětem veřejné zakázky je tak rekonstrukce vnitřních páteřních rozvodů vody a kanalizace, oprava poškozených částí stoupacího potrubí plynovodu, montáž nové vzduchotechniky v instalačních šachtách a nezbytná úprava elektroinstalace s nově navrhovaným odvětráním,“ informuje náměstek primátora Radovan Hořínek.

Úpravy ve výškovém 16podlažním bytovém domě se dotknou šedesáti bytů i nebytových prostor využívaných pro komerční účely. Rekonstrukce vodovodu spočívá ve výměně stávajících páteřních rozvodů teplé i studené vody, rekonstrukce rozvodů splaškové kanalizace ve výměně vodorovných rozvodů. V rámci projektu bude provedena i výměna vodorovného potrubí dešťové kanalizace a

nově navržené rozvody vzduchotechniky v instalačních šachtách k podtlakovému odvětrání bytových koupelen a WC. Součástí zakázky jsou i nezbytné bourací a další související zednické a obkladačské práce, takže nájemníci se musí obrnit trpělivostí. „Povinností vybraného zhotovitele bude zpracovat podrobný časový harmonogram na každou stupačku. S postupem prací budou nájemníci podrobně seznámeni předem, aby se mohli náležitě na zásah do bydlení připravit. V několika etapách rekonstrukce totiž nepoteče voda, nebude možné používat toalety a částečně ani koupelnu a kuchyň, a tak budou toalety a přístup k pitné vodě zajištěny náhradním způsobem. Máme s tím ale již zkušenosti z rekonstrukce domu na ulici Komenského, takže věřím, že i tady vše proběhne bez komplikací a investice, na které dům roky čeká, se podaří zdárně realizovat,“ říká náměstek Jiří Kajzar.

Práce by měly být zahájeny koncem srpna tohoto roku, zaberou zhruba tři měsíce, nájemníci budou omezeni postupně po jednotlivých stupačkách vždy zhruba na tři týdny. 

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
03.05.2021 15:26
Anzahl der Aufrufe: 592