Nachrichten

Oprava povrchu komunikace na ul. Novodvorská ve Frýdku

V pondělí 10.5.2021 bude zahájena oprava části komunikace na ul. Novodvorská ve Frýdku. Opravu bude realizovat společnost TS a.s. Frýdek-Místek.

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst, a protože  se jedná o hlavní komunikaci sídliště Slezská II., nedojde po dobu provádění opravy k úplné uzavírce komunikace. Dojde však k výraznému omezení dopravy. Průjezd komunikací bude během provádění prací omezen pohybem techniky, bude tedy docházet k čekání na průjezd. Doporučujeme tedy v maximální možné míře omezit používání této komunikace v době provádění opravy. Opravy by měly proběhnout, v případě příznivých klimatických podmínek, do konce měsíce května 2021.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
03.05.2021 16:16
Anzahl der Aufrufe: 348