Slovo vedení města

Prosincové číslo zpravodaje nabízí

Vážení a milí spoluobčané,

blížíme se k závěru roku, a to je vždy příležitost k malému bilancování. Je tomu devět měsíců, co jsem byl zvolen do funkce primátora, a některé výsledky práce nové koalice jsou již vidět. Podařilo se nám vyřešit situaci kolem hotelu Centrum. Dominantu města nemusíme bourat, našli jsme pro ni totiž nové využití. Opraví a využije ji městská společnost Distep, která počítá s tím, že v budově vybuduje své sídlo, a přitom využije a rozšíří technologie pro distribuci tepla. Část
bývalého hotelu bude po rekonstrukci sloužit pro ubytování našich občanů. Základní podmínka je splněna – prostory nebudou sloužit obchodu s chudobou.

Rozpočet pro rok 2022 je schválen a je proinvestiční. Považuji za důležité, že se nám podařilo zachovat podporu pro sociální oblast, kulturu a sport ve stejné výši jako loni, dokonce jsme částky na mládežnický sport navýšili. Komunikujeme s konstruktivní opozicí, hledáme vždy to nejlepší řešení pro město a naše občany. Důležité projekty proto získávají široku podporu, a to je důležité pro rozvoj Frýdku-Místku. Ve společném projektu s Žilinou a Bielsko-Białou jsme se ucházeli o titul Evropské hlavní město kultury. Volba výběrové komise sice padla nakonec na Trenčín, přesto jsme velmi rádi za získané zkušenosti a pokračujeme dál. Rekonstrukci a výstavbu nového kulturního centra, se kterým jsme spolukandidovali, dotáhneme do konce. V kultuře totiž nejde o soupeření, naopak je smyslem přinést obyvatelům něco navíc, nové vyžití a nové možnosti.

Rád bych Vám popřál krásné Vánoce strávené v příjemné atmosféře v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku 2022 ať všichni vkročíme s pevným zdravím a nezdolným optimismem. S díky za krásné momenty a s pokorou ke zkušenostem získaným v roce letošním ať je pro nás všechny příští rok v mnoha ohledech přívětivější.

Váš

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor

Prosincový Zpravodaj F≈M naleznete v příloze.

Petr Korč
Glosa vedení města
06.10.2021 14:21
(Aktualisiert: 11.1.2022 15:59)
Anzahl der Aufrufe: 1 951