Bc. Jana Kožušníková

sociální pracovník

  • Kancelář: 242
  • Budova: Místek - Politických obětí 2478

Sociální práce s osobami nezaměstnanými a v hmotné nouzi, rodinami s dětmi.

Evidence a vydávání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Evidence a vydávání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.

Evidence a vydávání Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.