07.05.2021 Dražební vyhláška - Motocykl Yamaha, 25. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_movité_věci_NOZ_5_5_2021_1248

Číslo jednací: MMFM 64393/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Dražební vyhláška - Obytný automobil Fiat, 25. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_movité_věci_NOZ_5_5_2021_1238

Číslo jednací: MMFM 64391/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Nástavba bytu na p.č 451/1, 450/2...Lysůvky"


2021-8350

Číslo jednací: MMFM 64413/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060767019


oznameni_110060767019_c2ad5tkd3ihlotq7qgqg

Číslo jednací: MMFM 64047/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776095


oznameni_110060776095_c2ad6ekd3ihlotq7qhd0

Číslo jednací: MMFM 64049/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - Prostřední Bečva, 10. 6. 2021


Dražební_vyhláška_elektronická_2013_signed_

Číslo jednací: MMFM 63932/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

06.05.2021 Oznámení VV - Návrh stanovení DZ - Nošovice optimaliazce SDZ průj. úsek III/4774 a MK

Zobrazit podrobnosti

06.05.2021 Stanovení PDZ - Dobrá III/4774 a MK výkopové práce pro uložení přípojek voda a kanal.

Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Dražební vyhláška- nemovité věci - k.ú. Místek, 25. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_04_05_2021_1454_signed_

Číslo jednací: MMFM 62795/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Stanovení PDZ - Hukvaldy silnice II/486, III/4863 a MK kanalizace II. etapa

Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Výběrové řízení na místo referenta OŽPaZ


Výběrové řízení - OŽPaZ referent

Číslo jednací: MMFM 62948/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Město Brušperk - Ozn. o vyhlášení VŘ - Referent odboru financí, majetku a vnitřních věcí


Výběrové_řízení_OFMVV_účetní_1

Číslo jednací: MMFM 62735/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: VPS o umístění stavby (změna) - "Odpočívka Střelnice"


2021-6938

Číslo jednací: MMFM 53333/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Usnesení o odročení dražby -nem. věci Morávka, 2. 6. 2021


2100787308
Draž. vyhláška 5. 5. 2021

Číslo jednací: MMFM 62179/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Rozhodnutí


g3742603_002

Číslo jednací: MMFM 61933/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Informace SMFM o nabídkovém licitačním řízení na speciální požární automobil VOLKSWAGEN TRANSPORTER


inzerát - požární vozidlo
Volkswagen Transporter 6T7 9015

Číslo jednací: MMFM 62245/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Informace SMFM o nabídkovém licitačním řízení na osobní automobily


inzerát - osobní auto
Peugeot 9T8 0156 - 1
Škoda Octavia 7T8 0159 - 1

Číslo jednací: MMFM 62242/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_3_2021_Lhotka_FM_10_

Číslo jednací: MMFM 60895/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 MMFM 60872/2021 Rozhodnutí, Vodovod dolní kravín, Dobratice


g3741734_003

Číslo jednací: MMFM 60872/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - speciální st.úřad: Zřízení přechodů pr


2021-7907

Číslo jednací: MMFM 60918/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Nařízení Státní veterinární správy


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_2_2021_ukonceni_1_

Číslo jednací: MMFM 60854/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060763864


oznameni_110060763864_c25pgu4d3ihlotq7q21g

Číslo jednací: MMFM 59952/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 rozhodnutí o vyřazení PK z kategorie MK


g3741007_004
revize-vyřazení-Místek 1(2)

Číslo jednací: MMFM 60732/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Odročení dražby na neurčito - movité věci

Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Stanovení PDZ - Krmelín III/4803 ul. Proskovická uložení a napojení přípojky vody pro RD

Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 rozhodnutí o zařazení PK do kategorie MK


g3741007_001
revize-zařazení-Místek 1(2)

Číslo jednací: MMFM 60696/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Odročení dražby na neurčito - movité věci

Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020


A_01_SmVaK_bez_vlastníků

Číslo jednací: MMFM 57875/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 oznámení o zařazení PK do kategorie MK


g3736227_001(3)
p.č. 5415, k.ú. Frýdek(2)

Číslo jednací: MMFM 58741/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

29.04.2021 Výběrové řízení na místo tiskového referenta odd. tisk. odboru kancelář primátora


Výběrové řízení SMFM - neúředník Tisk.Odd 4-2021

Číslo jednací: MMFM 59756/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

29.04.2021 Stanovení DZ - FM Mk ul. Pavlíkova umístění 2 ks B28 s d.t. E4 výjezd z areálu SOŠPO

Zobrazit podrobnosti

29.04.2021 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné


zveřejnění_Magistrát_porovnání_položek_výpočtu_cen_stočné_2020
4161_001

Číslo jednací: MMFM 58847/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 zahájení řízení o Změně č.1 Územního plánu Vojkovice


2019-2103-1

Číslo jednací: MMFM 53733/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zahájení řízení - Krásná VPÚK omezení veřejného přístupu

Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 33 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 58324/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 rozhodnutí o zařazení PK do kategorie MK


g3736227_001(2)
ul. 8. pěš. pluku+parkovště(2)

Číslo jednací: MMFM 58010/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 oznámení o vyřazení PK z kategorie MK


g3736227_001
revize - vyřazení - Místek 2(2)

Číslo jednací: MMFM 57966/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 oznámení o zařazení PK do kategorie MK


g3736227_001
ul. U Ostravice, Místek(2)

Číslo jednací: MMFM 57956/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

27.04.2021 Informace SMFM o záměru pronajmout nemovitosti


pronájem nemovitostiN
Příloha pronajmout nemovitosti

Číslo jednací: MMFM 57658/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

27.04.2021 Informace SMFM o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II.
Příloha - uzavřít dodatek

Číslo jednací: MMFM 57628/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

27.04.2021 Informace o záměru SMFM pronajmout nebytové prostory


pronájem nebytových prostorN

Číslo jednací: MMFM 57615/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

27.04.2021 č.j. MMFM 57117/2021-veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu nazvanou "Rekonstrukce povrchu MK č. 49b, část ul. Fryčovická-K Ruskově lávce"


2021-5601

Číslo jednací: MMFM 57117/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.04.2021 Hromadný předpisný seznam


00804492_dne_0515_2101741958

Číslo jednací: MMFM 55028/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.04.2021 Zahájení zjišťovacího řízení záměru"Betonárna Staříč"


g7658404
2469044916

Číslo jednací: MMFM 53468/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.04.2021 Usnesení o určení lhůty pro doplnění žádosti a o přerušení řízení - územní řízen: Žádost o vydání ro


2020-10257

Číslo jednací: MMFM 54904/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

22.04.2021 Zahájení společného řízení " Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice-II.etapa" SO 01 -Chodník ce směru k Cymbálce


2021-6808

Číslo jednací: MMFM 52723/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

22.04.2021 Stanovení DZ - Řepiště umístění SDZ, VDZ a DZ lokalita Rakovec

Zobrazit podrobnosti

21.04.2021 Veřejná vyhláška


g3726761_006

Číslo jednací: MMFM 53195/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.04.2021 Veřejná vyhláška oznamující vydání Změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty a zpracování úplného znění územního plánu po změně č. 1


Veřejná vyhláška oznamující vydání změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty

Číslo jednací: MMFM 54211/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

21.04.2021 Veřejná vyhláška-projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Kaňovice


2021-6934

Číslo jednací: MMFM 53246/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

21.04.2021 Veřejná vyhláška -projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Raškovice


2021-6999

Číslo jednací: MMFM 53747/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

20.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Lubno, 2. 7. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_16_04_2021_1426_signed_

Číslo jednací: MMFM 53338/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.04.2021 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti - Místek, 19. 5. 2021


1700351128

Číslo jednací: MMFM 52883/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765074


oznameni_110060765074_c1uhfgkd3ihlotq7pg60

Číslo jednací: MMFM 51975/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

19.04.2021 Usnesení o zružení dražebního jednání, nemovité věci k.ú.Kocurovice

Zobrazit podrobnosti

15.04.2021 Výběrové řízení na funkci ředitele - Jesle Frýdek-Místek, PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 31. 5. 2021


VŘ - jesle - prodloužení termínu (003)

Číslo jednací: MMFM 50465/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

12.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Krmelín 18.5.2021


Dražební_vyhláška_elektronická_2013_signed_

Číslo jednací: MMFM 47517/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

08.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Baška 2. 7. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_06_04_2021_1216_signed_

Číslo jednací: MMFM 46216/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.04.2021 Vyhlášení dotačního programu Podpora kumunitního carsharingu na rok 2021

Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.03.2021 Usnesení ze 14.zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 16. 3. 2021


Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 16. 3. 2021

Číslo jednací: MMFM 39726/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

19.03.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - Kvasice, 18. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_15_03_2021_954_signed_

Číslo jednací: MMFM 37950/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.02.2021 ÚZSVM Výzva vlastníkům nemovitostí , kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


VÝZVA ÚZSVM 2014-2023
Seznam

Číslo jednací: MMFM 27834/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.02.2021 Policie ČR - Zveřejnění věcí, které mohou pocházet z trestné činnosti


Zveřejnění věcí, které mohou pocházet z trestné činnosti

Číslo jednací: MMFM 22222/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

08.02.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2019


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2019

Číslo jednací: MMFM 17840/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021


Statutární_město_Frýdek_Místek

Číslo jednací: MMFM 164682/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.01.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky

Číslo jednací: MMFM 10212/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

30.11.2020 Stanovení úředních hodin Magistrátu města Frýdku-Místku od 30.11.2020


g3585803

Číslo jednací: MMFM 165546/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

21.10.2020 KHS Ostrava Mimořádné opatření č. 29/2020 při epidemii


MO_c_29_espis

Číslo jednací: MMFM 148529/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.10.2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - kůrovec


18918_2019_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_Příloha_č_1

Číslo jednací: MMFM 53107/2019
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti