19.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060800208, 9. 11. 2021 Místek


oznameni_110060800208_c5n6l0cd3ihv4c2thrvg

Číslo jednací: MMFM 160273/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

19.10.2021 Stanovení PDZ - Brušperk silnice II/486 a MK ul. Policejní a ul. J. Matěje výstavba chodníkupodél ul. Fryčovické

Zobrazit podrobnosti

18.10.2021 rozhodnutí - přetřídění pasport MK


g3922262_001

Číslo jednací: MMFM 159685/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.10.2021 Rozhodnutí o umístění stavby: "R 48 - MÚK Nošovice"


2015-6951
R 48 - MÚK Nošovice, 9.1
R 48 - MÚK Nošovice, 9.3

Číslo jednací: MMFM 77624/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.10.2021 oznámení o zahájení správního řízení - změna třídy u MK


g3921432(2)

Číslo jednací: MMFM 159054/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060801447, 5. 11. 2021 Lískovec


oznameni_110060801447_c5ki90kd3ihv4c2thoo0

Číslo jednací: MMFM 158239/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

14.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060800935


oznameni_110060800935_c5k0mekd3ihv4c2thnsg

Číslo jednací: MMFM 157773/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

14.10.2021 Oznámení zahájení společného řízení" Rozšíření parkovacích ploch u ZŠ a MŠ Raškovice"


2021-15004

Číslo jednací: MMFM 156689/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

14.10.2021 Oznámení návrhu stanovení DZ - Brušperk umístění SDZ omezení zatížitelnosti mostu M1 - Cvekův most

Zobrazit podrobnosti

14.10.2021 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


upozorneni_k_odstraneni_a_oklesteni_stromovi

Číslo jednací: MMFM 157161/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

14.10.2021 Dražební vyhláška - movité věci, 26. 11. 2021 Praha


Dražební_vyhláška_MV_13_10_2021_1420

Číslo jednací: MMFM 157158/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

13.10.2021 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele


2021 KŘ - MŠ Barevný svět F-M, Slezská 770 - vyhlášení

Číslo jednací: MMFM 157049/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

13.10.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 105 - 114


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 156828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 oznámení o vyřazení PK z kategorie MK


g3915400_001
vyřazení MK - hotel Centrum

Číslo jednací: MMFM 155807/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociální péče


Výběrové řízení SMFM - 2021 - OSPOD - říjen 2021 - úředník upravené

Číslo jednací: MMFM 155833/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Oznámení o návrhu stanovení DZ - Palkovice K.ú. Myslík MK a VPÚK umístění DZ P4 a P6 a dopravního zařízení Z11g

Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Informace SMFM o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II.

Číslo jednací: MMFM 155628/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Informace SMFM o záměru propachtovat nemovitost


propachtovat nemovitostiN
Příloha 1,2 záměr propachtovat

Číslo jednací: MMFM 155651/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Informace SMFM o záměru pronajmout nebytové prostory


pronájem nebytových prostor

Číslo jednací: MMFM 155693/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060800118, 2. 11. 2021 Místek


oznameni_110060800118_c5ij00kd3ihv4c2thie0

Číslo jednací: MMFM 155376/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

12.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060797693, Frýdek


oznameni_110060797693_c5iivukd3ihv4c2thhs0

Číslo jednací: MMFM 155374/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.10.2021 č.j. MMFM 154025/2021, změna stavby před dokončením, splašková kanalizace - trasy D a G


g3914113_002

Číslo jednací: MMFM 154025/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.10.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Nošovice formou Opatření obecné povahy č.1/2021

Zobrazit podrobnosti

11.10.2021 Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Demolice plynové kotelny Sviadnov


2021-14856

Číslo jednací: MMFM 148862/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

11.10.2021 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787338, Lysůvky


oznameni_110060787338_c5hub1sd3ihv4c2thhb0

Číslo jednací: MMFM 153990/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.10.2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Návrh na uzavření VPS o umístění a provedení stavby "Stav


2021-17150

Číslo jednací: MMFM 153736/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.10.2021 Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení: Novostavba 4 RD se zastřešenou terasou, 4 přístř


2021-15746
Žabeň RD 07 - 010

Číslo jednací: MMFM 141906/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

06.10.2021 Nařízení SVS - Ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_16_2021_ukonceni

Číslo jednací: MMFM 150879/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

06.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060797454, Skalice 27. 10 2021


oznameni_110060797454_c5ejhqsd3ihv4c2thd9g

Číslo jednací: MMFM 150873/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

05.10.2021 Vyhláška


g3908078_002

Číslo jednací: MMFM 150137/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.10.2021 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: "rodinný dům, přípojka vody, venkovní č


2021-13171

Číslo jednací: MMFM 149839/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.10.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060794698


oznameni_110060794698_c5dufqkd3ihslfe7ikkg

Číslo jednací: MMFM 149761/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Silnice č. III/4733 Pazdrena-Žermanice"


2021-14246

Číslo jednací: MMFM 147911/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 Usnesení - určení lhůty pro námitky: Ohlášení odstranění staveb-Demoliční výměra - objektů objektů č


2021-16825

Číslo jednací: MMFM 149344/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 Oznámení o zahájení řízení: Ohlášení odstranění staveb-Demoliční výměra - objektů objektů č. 1 zdrav


2021-16825
scen-ohlášení odstranění

Číslo jednací: MMFM 148936/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 Stanovení DZ - FM MK ul. Zátiší parc. č. 5383 k.ú. Frýdek umístění 2 ks B 20a "30"

Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 oznámení o zahájení řízení


g3904847_010

Číslo jednací: MMFM 147985/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 Stanovení DZ - Baška MK č. 1a umístění P7 a P8 před mostním objektem přes vodní tok Baštice

Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 rozhodnutí - přetřídění pasport MK


g3905618

Číslo jednací: MMFM 148319/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

04.10.2021 vyhláška


g3905518

Číslo jednací: MMFM 148342/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

30.09.2021 Informace o nabídce nebytového prostoru k pronájmu - č.p. 2321, tř. T.G.Masaryka


T.G.Masaryka 2320 (+2321) do 18.11.2021

Číslo jednací: MMFM 147203/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

30.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 98 - 104


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 146939/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.09.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - Frýdek, 24. 11. 2021


Dražební_vyhláška_NV_elektronická_dražba_1_kolo_1_2021_09_27_09_25_25

Číslo jednací: MMFM 144637/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.09.2021 Usnesení z 16. zasedání ZMFM ze dne 15. 9. 2021


U_16_ZM_2021_09_15_www

Číslo jednací: MMFM 142724/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

23.09.2021 143 EX 00439/16-152-Dražební vyhláška - prodej Citroen Berlingo-odročení, T.26.10.2021


Dražební_vyhláška_MV_odročení_nový_2021_09_22_07_57_signed_

Číslo jednací: MMFM 142085/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.09.2021 Oznámení o zahájení územního řízení: dočasná skládka zásypového materiálu


2021-13941
změna ve využití území DIAMO

Číslo jednací: MMFM 139711/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

20.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 46 - 64


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 139977/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

20.09.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nem. věcech, Frýdek, 26. 11. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_17_09_2021_856_signed_

Číslo jednací: MMFM 139665/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.09.2021 Odročení dražby - na neurčito, nem. věci, Palkovice


Usnesení_o_odročení_dražby_2021_09_15_13_58_34
Dražební vyhláška, nem. věci, Palkovice

Číslo jednací: MMFM 138075/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.09.2021 Opatření obecné povahy 1/2021


MZE_49892_2021_16212
Rozdělovník
OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021

Číslo jednací: MMFM 137198/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Odročení dražby - nemovité věci, Frýdek-Místek, 26. 11. 2021

Zobrazit podrobnosti

13.09.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nem. věcech, Morávka, 19. 10. 2021


0608535290

Číslo jednací: MMFM 134998/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.09.2021 Podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na soc. služby pro rok 2022


Podmínky dotačního programu pro navazující služby pro rok 2022

Číslo jednací: MMFM 134830/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

08.09.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 96 - 97


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 133828/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

06.09.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, k.ú. Místek, 22. 10. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_06_09_2021_1025_signed_

Číslo jednací: MMFM 132219/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

31.08.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 83 - 95


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 129298/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Podmínky „Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2022“


PODMÍNKY PROGRAMU 2022

Číslo jednací: MMFM 127209/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

26.08.2021 Odročení dražby - podíl na nemovitých věcech, Kaňovice - na neurčito

Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Vyhlášení dotačního programu - Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022

Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Vyhlášení dotačního programu - Reklama F-M - podpora zřízení či obnovy označení provozoven na r.2022

Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2022"


PODMÍNKY DPS 2022

Číslo jednací: MMFM 126220/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek


PODMÍNKY DPV 2022

Číslo jednací: MMFM 126251/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

25.08.2021 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022"


Vyhlášení DP PaRKA na rok 2022 (2)

Číslo jednací: MMFM 126052/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

01.10.2021 Informace SMFM o záměru prodat nebo směnit soubor nemovitých věcí

Zobrazit podrobnosti

24.08.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, k.ú. Žabeň, 22. 10. 2021


Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_23_08_2021_1106_signed_

Číslo jednací: MMFM 125607/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

26.07.2021 Podmínky „Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2022"


Podmínky Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2022

Číslo jednací: MMFM 109567/2021
Kategorie: Dotační programy
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2021


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 107762/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 79 - 82


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 107456/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.07.2021 Vyhlášení dotačního programu - Program reg.objeků s hist. nebo histor.fasádou na rok 2022

Zobrazit podrobnosti

14.07.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Lučina, na neurčito


U3181_14_0460_210713101621
Dražební vyhláška - nem.věci Lučina

Číslo jednací: MMFM 102862/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o konání nabídkového licitačního řízení


Dodatek k informaci o konání nabídkového licitačního řízení

Číslo jednací: MMFM 90360/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

02.07.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 71 - 78


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 98570/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.06.2021 Odročení dražby - nemovité věci - Přerov, na neurčito


1802454129
Dražební vyhláška

Číslo jednací: MMFM 96036/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 32 - 45


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 91140/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 61 - 70


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 91136/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 49 - 60


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 75784/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

12.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 39 - 48


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 67001/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 33 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 58324/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.02.2021 ÚZSVM Výzva vlastníkům nemovitostí , kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


VÝZVA ÚZSVM 2014-2023
Seznam

Číslo jednací: MMFM 27834/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021


Statutární_město_Frýdek_Místek

Číslo jednací: MMFM 164682/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.01.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky

Číslo jednací: MMFM 10212/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti