News

Po městě budou opět rozestavěny velkoobjemové kontejnery

Obyvatelé Frýdku-Místku se budou moci bez obav z postihu a zdarma zbavit starého a nepotřebného nábytku nebo koberců. Od 13. do 23. července nechá magistrát opět a téměř sedmdesáti místech v různých lokalitách města, zejména pak na sídlištích, přistavit kontejnery na velkoobjemový odpad.

Kontejnery budou v daném místě přistaveny vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14 hodin, a odváženy budou následující den mezi 6 až 12 hodinou.

Další svozy velkoobjemového odpadu se uskuteční ještě v září a listopadu.

Do přistavených kontejnerů 

ODKLÁDEJTE objemný odpad (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace)

NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. monitory, počítače, lednice, mrazáky, zbytky barev, … ani stavební odpad). 

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení:              Místo přistavení:

13.7.                                 Frýdek, Panské Nové Dvory 2416

                                         Frýdek, Panské Nové Dvory 3444 (u býv. hř. TJ Slezan)

                                         Frýdek, ul. K Hájku 140 (u obchodu)                                                                                             Frýdek, ul. Lubojackého 2702 (napojení ul. J. E. Purkyně)

                                         Frýdek, ul. Bruzovská 1826 (u vodárny)

                                         Místek, ul. Kollárova 146 (u pečovatelských domů)

                                         Místek, ul. Fibichova 1499 (poblíž gymnázia Petra Bezruče)

                                         Místek, ul. Pionýrů 803 

                                         Místek, ul. Pionýrů 1747 (hotelové domy)                                          

14.7.                                 Frýdek, ul. K Lesu 1822 (naproti kříže)

                                         Frýdek, ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 (u lesa)

                                         Frýdek, ul. Mánesova 438 (u pivnice)

                                         Frýdek, ul. Jeronýmova 428

                                         Frýdek, ul. Míru poblíž č. p. 1327 (u prádelny)

                                         Frýdek, ul. Míru za č. p. 1345 (u hřiště)

                                         Místek, ul. Beethovenova 1857 (na parkovišti)

                                         Místek, ul. Myslbekova 2034 (u rozvodny)

                                         Místek, ul. Ke Splavu 1568 (u nádob na separovaný odpad)

15.7.                                 Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)

                                         Frýdek, ul. Lískovecká (u domu č.p. 2086)

                                         Frýdek, ul. Lískovecká (u objektu Distep č.p. 3328) - MS

                                         Frýdek, ul. Jiřího Hakena 1658 (u večerky „Maják“)

                                         Frýdek, ul. Slezská 2898 (na parkovišti)

                                         Frýdek, ul. Černá cesta 2874 (u obchodu)

                                         Frýdek, ul. Křižíkova 1352 (autobusové stanoviště VP)

                                         Frýdek, ul. Tolstého 110 (u telefonní budky)

                                         Frýdek, ul. Maxe Švabinského 2237 (směrem k ul. Lískovecká)

16.7.                                 Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. P. Pavlova 284)

                                         Frýdek, ul. Nad Mostárnou 2631 (u lávky)

                                         Frýdek, ul. Josefa Skupy 2928 (za kulturním domem)

                                         Frýdek, ul. Cihelní 3416 (u gymnázia a SOŠ, dříve 10. ZŠ)

                                         Frýdek, ul. Klicperova 385 (u popelnic)

                                         Frýdek, ul. Slunečná 290

                                         Frýdek, ul. Slunečná 302

20.7.                                 Místek, ul. Březinova 789 (u výměníku)

                                         Místek, ul. Československé armády 1935 (na parkovišti)

                                         Místek, ul. Anenská 632 (na parkovišti)

                                         Místek, ul. Zdeňka Štěpánka 154 (za restaurantem)

                                         Místek, ul. Bezručova 232 (u betonových zábran)

                                         Místek, ul. K Olešné 1332

21.7.                                 Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor u MŠ)

                                         Místek, ul. Dr. Antonína Vaculíka 1899 (parkoviště za 8. ZŠ)

                                         Místek, ul. Frýdlantská 2199 (u věžáků)

                                         Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                         Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)

                                         Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)

                                         Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)

                                         Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)                                                                                       Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                         Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

22.7.                                 Frýdek, ul. Jana Čapka 3087

                                          Frýdek, ul. M. Chasáka 3149

                                          Frýdek, ul. Pekařská 3421 (za domem č. p. 3057)

                                          Místek, ul. Pavlíkova 270 (u nádob na separovaný odpad)

                                          Místek, ul. Lesní 505

                                          Místek, ul. Palkovická 305 (u podchodu)

23.7.                                  Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)

                                          Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

                                          Skalice 61 (u kulturního domu)

                                          Skalice 137 (u kostela)

                                          Skalice 128 (u vrby)

                                          Skalice 32 (u žampionárny)

                                          Místek, ul. Vojtěcha Martínka 2373 (u hřiště)

                                          Místek, ul. Kolaříkova 574

                                          Místek, ul. Spořilov 1614 (za domem)

                                          Místek, ul. Čelakovského 1474 (bývalá prodejna)

                                          Skalice – Kamenec rozcestí

MS – mimořádný jednorázový svoz

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
01.07.2020 15:13
Number of views: 632