Odbor sociálních služeb

Hospic hledá lékaře

Požadované kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost či specializace v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický,…

Zobrazit