Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku

Plánu odpadového hospodřáství statutárního města Frýdku-Místku, který stanoví cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města, naleznete užitečné informace o přehledu druhů odpadů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce a mnoho dalších informací.