Rok 2023

DatumStručný obsah žádostiDokumenty
18.01.2023Pomoc Ukrajině – finanční prostředky z rozpočtu městažádost a odpověď MMFM 1591/2023
18.01.2023Investiční plány městažádost a odpověď MMFM 2052/2023
19.01.2023Pomoc Ukrajiněžádost a odpověď MMFM 4082/2023
20.01.2023Zápis – Sportovní komise žádost a odpověď MMFM 5985/2023
20.01.2023Počet přestupků, výše pokutžádost a odpověď MMFM 1186/2023
20.01.2023Zápisy – Finanční výboržádost a odpověď MMFM 3326/2023
20.01.2023Žádost o dotaci FK pro rok 2022, 2023žádost a odpověď MMFM 3596/2023
23.01.2023Kupní smlouva, dražba žádost a odpověď MMFM 4722/2023
23.01.2023Rezidentní parkovací místažádost a odpověď MMFM 4422/2023
24.01.2023Zápis jména do matriční knihyžádost a odpověď MMFM 8572/2023
24.01.2023Faktury SMFM, reprefondy uvolněných zastupitelůžádost a odpověď MMFM 4413/2023
25.01.2023Odkup pozemků v k. ú. Frýdekžádost a odpověď MMFM 9248/2023
25.01.2023Pomoc Ukrajině – finanční prostředky z rozpočtu města, počet uprchlíkůžádost a odpověď MMFM 9954/2023
03.02.2023ZŠ Lískovec – internetová konektivita žádost a odpověď MMFM 10393/2023
03.02.2023Příjem ze závorových parkovišťžádost a odpověď MMFM 14875/2023
03.02.2023Informace k dopravní značce v obci Řepištěžádost a odpověď MMFM 14230/2023
03.02.2023Střelnice Hliník – počet stížností na hluk žádost a odpověď MMFM 8870/2023
09.02.2023Podklady – most Paskovžádost a odpověď MMFM 14226/2023
09.02.2023Zápisy z jednání Výboru pro sport a Kontrolního výboru žádost a odpověď MMFM 9913/2023
09.02.2023Dokumenty – dopravní značení Paskovžádost a odpověď MMFM 14233/2023
13.02.2023Kopie vydaných rozhodnutí v rámci ÚŘ a SŘžádost a odpověď MMFM 1691/2023
13.02.2023Žádosti o dotace FK Frýdek-Místek z. s., Ultras Lipina, z. s. žádost a odpověď MMFM 11028/2023
13.02.2023Dotace FK Frýdek-Místek z. s. – předkladatel zprávy pro 96. schůzi RM, anonymizace údajůžádost a odpověď MMFM 11506/2023
13.02.2023Plán rozvoje sportu ve Frýdku-Místkužádost a odpověď MMFM 12412/2023
13.02.2023Kopie rozhodnutí SÚ – změna užívání stavby RD Frýdekžádost a odpověď MMFM 13199/2023
13.02.2023Podklady, rozhodnutí k umístění dopravní značky v Paskověžádost a odpověď MMFM 18921/2023
21.02.2023Podklady, výpočty – navýšení tonáže mostu v Paskověžádost a odpověď MMFM 14226, 14228/2023
23.02.2023Informace, dokumenty k mostu v Paskověžádost a odpověď MMFM 25300/2023
23.02.2023Vyúčtování dotací FK Frýdek-Místek, informace týkající se nápravných opatřenížádost a odpověď MMFM 20808/2023
24.02.2023Sportovní komise – seznam účastníků, žádosti o dotace , stanoviska k žádostem o dotacežádost a odpověď MMFM 18421/2023
24.02.2023Faktura – zápas Youmatchžádost a odpověď MMFM 26164/2023
01.03.2023Vsakovací objekt dešťových vod u RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 25601/2023
01.03.2023Žádosti FK o neinvestiční dotace 2019, 2020žádost a odpověď MMFM 25233/2023
01.03.2023Zápis z jednání Výboru pro sport a Kontrolního výboružádost a odpověď MMFM 27270/2023
14.03.2023Žádost o doručení odpovědi na stížnost, požadavek KÚ MSK na předložení spisužádost a odpověď MMFM 33779/2023
14.03.2023Řešení stížností na společnost žádost a odpověď MMFM 34522/2023
15.03.2023Písemnosti, podklady a součásti spisu žádost a odpověď MMFM 39358/2023
15.03.2023Navýšení neinvestiční dotace HC Frýdek-Místek a FK Frýdek-Místekžádost a odpověď MMFM 37405/2023
16.03.2023Sociální sítě pro sdílení informací žádost a odpověď MMFM 44998/2023
17.03.2023Informace ke stavebnímu povolení – komunikace v obci Krmelínžádost a odpověď MMFM 41136/2023
17.03.2023Investiční plány městažádost a odpověď MMFM 38117/2023
17.03.2023Ochrana oznamovatelů v souladu se směrnicí EU žádost a odpověď MMFM 43321/2023
05.04.2023Parkovné ve Frýdku-Místkužádost a odpověď MMFM 47736/2023
05.04.2023Bezdůvodné obohacení MFK Frýdek-Místekžádost a odpověď MMFM 43775/2023
05.04.2023Parkovné žádost a odpověď MMFM 53334/2023
13.04.2023Doplnění písemností, podkladů a součástí spisužádost a odpověď MMFM 39358/2023
13.04.2023Písemnosti, podklady a součástí spisu žádost a odpověď MMFM 52009/2023
25.04.2023Vyhrazené parkovištěžádost a odpověď MMFM 56822/2023
05.05.2023Odměny členů výborů, komisí, náměstků, primátoražádost a odpověď MMFM 63979/2023
10.05.2023Kopie rozhodnutí žádost a odpověď MMFM 64373/2023
12.05.2023Výstavba výrobní haly žádost a odpověď MMFM 71420/2023
19.05.2023Kopie vydaných rozhodnutí v rámci ÚŘ a SŘžádost a odpověď MMFM 58822/2023
25.05.2023Kopie rozhodnutí žádost a odpověď MMFM 73569/2023
02.06.2023Žádosti o neinvestiční dotace v oblastech sportužádost a odpověď MMFM 75978/2023