Komise pro cestovní ruch

Činnost komise

Projednává zejména tyto záležitosti:

 • činnost destinační společnosti Beskydy-Valašsko, o.p.s. v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
 • činnost Beskydského informačního centra, příspěvkové organizace v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
 • činnost sdružení Region Beskydy v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
 • strategii propagace města prostřednictvím společností zřízených městem (Sportplex, Národní dům);
 • spolupracuje se subjekty na území města podporující cestovní ruch (muzea, galerie, ubytovací zařízení, atraktivity);
 • vyjadřuje se k připravovaným strategiím rozvoje cestovního ruchu;
 • zaměřuje se zejména na rozvoj podnikání, investic, vytváření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruch na území města Frýdku-Místku a regionu Moravskoslezského kraje;
 • vyjadřuje se k využití sdělovacích prostředků a komunikační techniky pro podporu cestovního ruchu (zpravodaj, televize Polar, webové stánky, atd.);
 • je partnerem pro obdobné komise na úrovni kraje a dalších měst projednává strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na operační programy a dotační programy;
 • ve spolupráci s partnerskými městy navrhuje možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Termíny zasedání komise v roce 2022: 24.1., 21.2., 11.4., 6.6. 2022 v 16:00 hodin

 Kontaktní osoba komise: Hana Fojtíková Windischová


Členové komise

Předseda Komise pro cestovní ruch

 • Mgr. Ivana Petrželková

Členové Komise pro cestovní ruch

 • Radek Chrobák
 • Dominik Drmela
 • Radek Novosad
 • Ing. Richard Žabka
 • Martin Strakoš
 • Mgr. Kateřina Fenclová
 • Romana Kiecková
 • Miloš Tupý


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.