Výbor pro podporu sportu

Činnost

  • Příprava a návrh na základě jím definovaných parametrů seznam prioritních sportů a systém jejich podpory.
  • Shromažďování podkladů a předkládání návrhů k plnění úkolů města.
  • Zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování městských sportovních zařízení dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i sportovních zařízení ve vlastnictví obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.

Termíny jednání Výboru pro podporu sportu

Kontaktní osoba Výboru pro podporu sportuAndrea Uková

Členové

Předseda Výboru pro podporu sportu:

Mgr. Ondřej Stonavský

Členové Výboru pro podporu sportu:

  • Petr Němec
  • Pavel Palát
  • Tomáš Snášel
  • Jiří Zaoral