Výbor pro podporu sportu

Činnost

  • Příprava a návrh na základě jím definovaných parametrů seznam prioritních sportů a systém jejich podpory.
  • Shromažďování podkladů a předkládání návrhů k plnění úkolů města.
  • Zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování městských sportovních zařízení dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i sportovních zařízení ve vlastnictví obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast.

Termíny jednání Výboru pro podporu sportu15. 1. 2024, 7. 2. 2024, 11. 3. 2024, 15. 4. 2024, 13. 5. 2024, 10. 6. 2024

Kontaktní osoba Výboru pro podporu sportuBc. Jakub Stříž

Členové

Předseda Výboru pro podporu sportu:

Členové Výboru pro podporu sportu:

  • Petr Němec
  • Pavel Palát
  • Tomáš Snášel
  • Jiří Zaoral