MĚSTO NEZVÝŠILO A NEZVÝŠÍ DAŇ Z NEMOVITOSTI, ZA ZMĚNOU JE STÁT

Jana Musálková Jeckelová

19. 6. 2024

Frýdek-Místek svévolně nezasáhl do vyhlášky o dani z nemovitosti. Zvyšování daně z nemovitosti ze strany města nebylo a není ve Frýdku-Místku v plánu. Výše daně z nemovitosti je centrálním rozhodnutím státu. Povinností měst je na základě rozhodnutí vlády ukotvit výši daně z nemovitosti obecně závaznou vyhláškou.

Frýdek-Místek neměl vliv na současné zvýšení daně z nemovitosti. S účinností od 1. ledna 2018 vydal obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí a která je stále platná. Přesto občané letos zaplatili na dani z nemovitosti více, a to kvůli loni schválenému konsolidačnímu balíčku vlády.

„Zachovali jsme stávající koeficient, který platí už šest let. Vláda však daň z nemovitosti v rámci konsolidačního balíčku z roku 2023 navýšila o 80 procent a my, stejně jako všechna ostatní města a obce, jsme povinni tuto změnu zapracovat do naší vyhlášky,“ popsal situaci kolem dani z nemovitosti náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Do 1. října 2024 musejí města obecně závaznou vyhlášku znovu schválit. Frýdek-Místek do znění vyhlášky nikterak nezasáhne, pokud nepůjde o příkaz státu. Konsolidační balíček vlády z roku 2023 přitom Frýdku-Místku nijak finančně nepolepšil. Přestože se městu kvůli konsolidačnímu balíčku sníží příjmy z jiných daní, nemá v úmyslu koeficient daně z nemovitosti zvyšovat.

„Musíme počítat s výpadkem v příjmech, protože kvůli navýšení daně z nemovitosti nám ministerstvo financí snížilo příjmy ze sdílených daní. Ve výsledku jsme tak na tom hůř. Ani přesto jsme ale neměli a nemáme v úmyslu daň z nemovitosti zvyšovat,“ dodal náměstek Jiří Kajzar. 

Žádný konkrétní příjem do městské kasy není určen na konkrétní výdaj. Po sečtení všech příjmů města o rozpočtu rozhodují orgány města. Tedy ani zvýšený příjem z daně z nemovitosti nemůže město použit na konkrétní, předem určený účel.