Władze miasta

RNDr. Michal Pobucký,  DiS.
primátor
ČSSD

Telefon:558 609 100
Kancelář:211
Email:pobucky.michal [zavináč] frydekmistek.cz
Budova:Frýdek - Radniční 1148
 Alena  Orlíková, DiS.
asistentka primátora RNDr. Michala Pobuckého, DiS.
kontaktní osoba Osadního výboru Panské Nové Dvory
Kancelář:210
Telefon:558 609 100
Email:orlikova.alena [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Budova:Frýdek - Radniční 1148

 

Svěřené kompetence na úseku:
-    financí a rozpočtu,
-    vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
-    požární ochrany,
-    organizačně technického zabezpečování jednání orgánů             města,
-    ochrany veřejného pořádku,
-    publicity činnosti města,
-    prevence kriminality a městské policie,
-    životního prostředí a zemědělství,
-    investičním,
-    útvaru hlavního architekta;

Otevřené dveře občanům - každou středu od 12.30 do 15.00 hodin (i pro neohlášené návštěvy)

 

Mgr. Radovan Hořínek 
náměstek primátora
ANO 2011

Telefon:558 609 107
Kancelář:412
Email:horinek.radovan [zavináč] frydekmistek.cz
Budova:Frýdek - Radniční 1148
Bc. Karin Braunová, DiS.
asistentka náměstka primátora Mgr. Radovana Hořínka
kontaktní osoba Osadního výboru Lískovec
Kancelář:411
Telefon:558 609 107
Email:braunova.karin [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Budova:Frýdek - Radniční 1148
Město:Budova ve Frýdku

 

Svěřené kompetence na úseku:
- majetkoprávních vztahů města,
- zadávání veřejných zakázek.

Otevřené dveře občanům - každou středu od 12.30 do 15.00 hodin (i pro neohlášené návštěvy)

 

 Karel Deutscher 
náměstek primátora
ČSSD

Kancelář:304
Telefon:558 609 110
Email:deutscher.karel [zavináč] frydekmistek.cz
Budova:Frýdek - Radniční 1148
Ing. Michaela Lisická 
asistentka náměstka primátora Karla Deutschera
kontaktní osoba Osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
Kancelář:304
Telefon:558 609 110
Email:lisicka.michaela [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Město:Budova ve Frýdku
Budova:Frýdek - Radniční 1148


Svěřené kompetence na úseku:
-    dopravy a silničního hospodářství,
-    silničního obchvatu města,
-    zahraničních styků

Otevřené dveře občanům - každou středu od 12.30 do 15.00 hodin (i pro neohlášené návštěvy)
 

 Marcel Sikora 
náměstek primátora
KDU-ČSL

Kancelář:111
Telefon:558 609 120
Email:sikora.marcel [zavináč] frydekmistek.cz
Budova:Frýdek - Radniční 1148
 Šárka Menšíková 
asistentka náměstka primátora Marcela Sikory
Kancelář:110
Telefon:558 609 120
Email:mensikova.sarka [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Město:Budova ve Frýdku
Budova:Frýdek - Radniční 1148

 

Svěřené kompetence na úseku:
- sociální péče
- sociálních služeb a zdravotnictví
- protidrogových aktivit a prevence,
- péče o památky

Otevřené dveře občanům - každou středu od 12.30 do 15.00 hodin (i pro neohlášené návštěvy)

 

Bc. Jakub Míček 
náměstek primátora
ANO 2011

Telefon:558 609 378
Kancelář:410
Email:micek.jakub [zavináč] frydekmistek.cz
Budova:Frýdek - Radniční 1148
 Marcela  Šigutová 
asistentka náměstka primátora Bc. Jakuba Míčka
kontaktní osoba Osadního výboru Skalice
Kancelář:411
Telefon:558 609 378
Email:sigutova.marcela [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Město:Budova ve Frýdku
Budova:Frýdek - Radniční 1148


Svěřené kompetence na úseku:
-    územního plánování a rozvoje,
-    stavebně správní činnosti,
-    ekonomického rozvoje a podnikání,
-    dotací a integrovaných teritoriálních investicí. 

Otevřené dveře občanům - každou středu od 12.30 do 15.00 hodin (i pro neohlášené návštěvy)
 

Bc. Pavel Machala 
náměstek primátora
ČSSD

Telefon:558 609 113
Kancelář:313
Email:machala.pavel [zavináč] frydekmistek.cz
Budova:Frýdek - Radniční 1148
 Jana  Svačinková 
asistentka náměstka primátora Bc. Pavla Machaly
kontaktní osoba Osadního výboru Chlebovice
Kancelář:312
Telefon:558 609 113
Email:svacinkova.jana [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Město:Budova ve Frýdku
Budova:Frýdek - Radniční 1148


Svěřené kompetence na úseku:
-   školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, výchovy a                       vzdělávání, 
-    vědy a kulturního rozvoje,   
-    informačních technologií,
-    vnitřních věcí a správy.

Otevřené dveře občanům - každou středu od 12.30 do 15.00 hodin (i pro neohlášené návštěvy)
 

Mgr. Ing. Petr Menšík 
tajemník magistrátu města
Email:mensik.petr [zavináč] frydekmistek.cz
Telefon:558 609 103
Kancelář:208
Ulice:Radniční 1148
Město:Frýdek-Místek
Budova:Frýdek - Radniční 1148
 Věra  Pavlíková 
asistentka tajemníka magistrátu města
Telefon:558 609 103
Email:pavlikova.vera [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice:Radniční 1148
Budova:Frýdek - Radniční 1148
Město:Budova ve Frýdku
Kancelář:208