Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Władze miasta

 Petr Korč 
primátor
NMFM

Telefon: 558 609 100
Email: korc.petr [zavináč] frydekmistek.cz
Kancelář: 211
Budova: Frýdek - Radniční 1148
 Alena  Orlíková, DiS.
asistentka primátora Petra Korče
kontaktní osoba Osadního výboru Panské Nové Dvory
Kancelář: 210
Telefon: 558 609 100
Email: orlikova.alena [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Budova: Frýdek - Radniční 1148

 

Svěřené kompetence na úseku:

 • vnější a vnitřní kontrolní činnosti
 • požární ochrany
 • organizacčně technického zabezpečování jednání orgánů města
 • publicity činnosti města
 • školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • výchovy a vzdělávání
 • vnitřních věcí a správy
 • zahraničních styků
 • prevence kriminality a městské policie
 • ochrany veřejného pořádku

 

Mgr. Radovan Hořínek 
náměstek primátora
ANO 2011

Telefon: 558 609 107
Kancelář: 412
Email: horinek.radovan [zavináč] frydekmistek.cz
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Bc. Karin Braunová, DiS.
asistentka náměstka primátora Mgr. Radovana Hořínka
kontaktní osoba Osadního výboru Lískovec
Kancelář: 411
Telefon: 558 609 107
Email: braunova.karin [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Město: Budova ve Frýdku

 

Svěřené kompetence na úseku:

 • majetkoprávních vztahů města
 • majetkových účastí města

 

 Leonard Varga 
náměstek primátora
Piráti

Kancelář: 304
Telefon: 558 609 110
Email: varga.leonard [zavináč] frydekmistek.cz
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Ing. Michaela Lisická 
asistentka náměstka primátora Leonarda Vargy
kontaktní osoba Osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
Kancelář: 304
Telefon: 558 609 110
Email: lisicka.michaela [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Město: Budova ve Frýdku
Budova: Frýdek - Radniční 1148


Svěřené kompetence na úseku:

 • dopravy a silničního hospodářství
 • životního prostředí a zemědělství

 

Bc. Jakub Míček 
náměstek primátora
ANO 2011

Telefon: 558 609 378
Kancelář: 410
Email: micek.jakub [zavináč] frydekmistek.cz
Budova: Frýdek - Radniční 1148
 Marcela  Šigutová 
asistentka náměstka primátora Bc. Jakuba Míčka
kontaktní osoba Osadního výboru Skalice
Kancelář: 411
Telefon: 558 609 378
Email: sigutova.marcela [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Město: Budova ve Frýdku
Budova: Frýdek - Radniční 1148


Svěřené kompetence na úseku:

 • územního plánování a rozvoje
 • stavebně správní činnosti
 • ekonomického rozvoje a podnikání
 • dotací a integrovaných teritoriálních investicí
 • útvaru hlavního architekta
 • silničního obchvatu města

 

Ing. Jiří Kajzar 
náměstek primátora
NMFM

Kancelář: 313
Telefon: 558 609 113
Email: kajzar.jiri [zavináč] frydekmistek.cz
Budova: Frýdek - Radniční 1148
 Jana  Svačinková 
asistentka náměstka primátora Ing. Jiřího Kajzara
kontaktní osoba Osadního výboru Chlebovice
Kancelář: 312
Telefon: 558 609 113
Email: svacinkova.jana [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Město: Budova ve Frýdku
Budova: Frýdek - Radniční 1148


Svěřené kompetence na úseku:

 • investičním
 • financí a rozpočtu

 

Mgr. Igor Juriček 
náměstek primátora
Piráti

Kancelář: 111
Telefon: 558 609 120
Email: juricek.igor [zavináč] frydekmistek.cz
Budova: Frýdek - Radniční 1148
 Šárka Menšíková 
asistentka náměstka primátora Mgr. Igora Jurička
Kancelář: 110
Telefon: 558 609 120
Email: mensikova.sarka [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Město: Budova ve Frýdku
Budova: Frýdek - Radniční 1148

 

Svěřené kompetence na úseku:

 • sociální péče
 • sociálních služeb a zdravotnictví
 • protidrogových aktivit a prevence
 • informačních technologií
 • participace a digitalizace

 

 

Mgr. Ing. Petr Menšík 
tajemník magistrátu města
Email: mensik.petr [zavináč] frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 103
Kancelář: 208
Ulice: Radniční 1148
Město: Frýdek-Místek
Budova: Frýdek - Radniční 1148
 Věra  Pavlíková 
asistentka tajemníka magistrátu města
Telefon: 558 609 103
Email: pavlikova.vera [zavináč] frydekmistek.cz
Ulice: Radniční 1148
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Město: Budova ve Frýdku
Kancelář: 208