Wiadomości

Technické služby najely na zimní režim

Zimní údržbu komunikací, které jsou v majetku města, zajišťují technické služby. Od 1. listopadu mají připravenu techniku, posypové materiály, sestaveny služby dispečerů i plán zimní údržby komunikací.

Posypovou solí jsme dostatečně předzásobeni. Velká část nám zbyla po letošní relativně mírné zimě, tedy z ledna a února. Na skladu máme 1226 tun soli. Inertní posyp budeme navážet průběžně a operativně. V rámci techniky jsme letos pořídili univerzální nosič nástaveb s radlicí a sypačkou. Nahradí zastaralý vůz Multicar, který využijeme v zimní období především k údržbě chodníků,“ řekl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že připraveny vyjet do terénu jsou také sypače s pluhy a traktory s radlicemi.

V provozu bude stejně jako v minulosti také stálá dispečerská služba zimní údržby. K dispozici bude nepřetržitě 24 hodin denně na telefonním čísle 558 443 201. Dispečeři sledují předpověď počasí a vývoj teplot na městských komunikacích, které jsou opatřeny teplotními čidly. Na základě těchto údajů a dalších informací řídí zimní údržbu komunikací ve vlastnictví města.

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací. Probíhá podle operačního „Plánu zimní údržby“ schváleného magistrátem. Obsahuje mimo jiné seznam jednotlivých tras plužení vozovek, způsob údržby i pořadí důležitosti komunikací.

„Jako první jsou ošetřovány komunikace s hromadnou veřejnou dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Podobně to je i s chodníky. Od stupně důležitosti se následně odvíjí doba, ve které má být zabezpečena sjízdnost komunikace. Tu stanovuje zákon o pozemních komunikacích,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že plán zimní údržby popisuje také způsob, jak se mají vozovky ošetřovat, zda posypem chemickým, tedy solí, nebo inertním, tedy struskou či kamenivem. 

„V městských sídlištích se komunikace převážně solí, v případě že nízké teploty omezují účinnost soli, volí se inertní posyp.  Naproti tomu v okrajových částech města a integrovaných obcích volíme převážně posyp struskou nebo kamenivem. Platí také zásada, že struskou se silnice sypou až poté, co jsou odpluženy,“ doplnil Jaromír Kohut.

TS a.s. zajišťují zimní údržbu více jak 350 kilometrů místních komunikací (komunikace plus chodníky), které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také v lokalitách Baranovice, Gajerovice, Bahno.

Technické služby NEZAJIŠŤUJÍ zimní údržbu na silnicích, které nepatří městu (viz mapka).

Krajské silnice – ul. Bruzovská, Lískovecká, Revoluční, J. Opletala, 17. listopadu, část ulice Ostravská (od křižovatky U Rady ve směru na Sviadnov), Staroměstská, Slezská I/48, Obchodní, Palkovická, Podpuklí.

Silnice ve vlastnictví státu – ul. Hlavní třída, Janáčkova, Příborská a Beskydská.

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
27.11.202012:17
Liczba wyświetleń:354