Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Informacje geograficzne

FRYDEK-MISTEK
Powierzchnia 5161 ha
Średnia wysokość nad poziomem morza 304 m n.m.
Roczna suma opadów 1532 mm
Srednia temperatura roczna 9°C

STATYSTYKA FUNDUSZU GRUNTÓW
Użytki rolne 2526,6 ha
Tereny zalesione 1175,5 ha
Powierzchnie wodne 192,1 ha
Tereny zabudowane 294,1 ha
Pozostałe powierzchnie 969,7 ha

STATYSTYKA UZYTKOW ROLNYCH
Gleba orna 1562,8 ha
Ogrody 406,7 ha
Sady owocowe 8,2 ha
Łaki 377,3 ha
Pastwiska 174,6 ha

POWIERZCHNIA CZĘSCI MIASTA
Frydek 1281 ha
Mistek 1179 ha
Liskowec 577 ha
Chlebowice 750 ha
Skalice 973 ha
Lysuwky 200 ha
Zelinkowice 201 ha