Miasta partnerskie

Miasta partnerskie to takie miasta, które połączyły się pomimo odległości geograficzej i odmienności historycznej, w celu utrzymywania wiezi kulturalnych i kontaktów pomiedzy swymi mieszkańcami. Mają często (choć nie zawsze) podobne charakterystyki demograficzne i inne, niekiedy równiež mają podobną historie. Partnerstwo owocuje często w wymiennych programach studenckich a takze we współpracy ekonomicznej i kulturalnej.

Zwyczaj miast partnerskich powstał w Europie po drugiej wojnie światowej jako sposób skłonienia mieszkańców do bližszego zrozumienia sie a takže jako sposób, jak ku ogólnej korzyści umocnić ponadgraniczne kontakty. Koncepcja ta jest do dnia dzisiejszego popularna w Europie, z czasem rozszerzyła się i na inne kontynenty, co doprowadziło do niektórych bardzo ciekawych partnerstw.

Miasta partnerskie: