Informacje statystyczne

STRUKTURA LUDNOŚCI (k 1. stycznia 2019) 

Ludność (obywatele Czech i cudzoziemcy)
Liczba obywateli Czech - 55 617
Liczba obcokrajowców - 1 552
- z czego 850 z miejscem stałego pobytu i 702 z miejscem stałego pobytu

Liczba obywateli Czech w poszczególnych częściach miasta
Frydek - 30 610
Chlebovice - 832
Liskovec - 1531
Lysůvky - 315
Mistek - 20 551
Skalice - 1474
Zelinkovice - 305

Te raporty służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie zastępują statystyk
Czeski Urząd Statystyczny.
Źródło danych: www.mvcr.cz