Miasta partnerskie

Miasta partnerskie to takie miasta, które połączyły się pomimo odległości geograficzej i odmienności historycznej, w celu utrzymywania wiezi kulturalnych i kontaktów pomiedzy swymi mieszkańcami. Mają często (choć nie zawsze) podobne charakterystyki demograficzne i inne, niekiedy równiež mają podobną historie. Partnerstwo owocuje często w wymiennych programach studenckich a takze we współpracy ekonomicznej i kulturalnej.

Zwyczaj miast partnerskich powstał w Europie po drugiej wojnie światowej jako sposób skłonienia mieszkańców do bližszego zrozumienia sie a takže jako sposób, jak ku ogólnej korzyści umocnić ponadgraniczne kontakty. Koncepcja ta jest do dnia dzisiejszego popularna w Europie, z czasem rozszerzyła się i na inne kontynenty, co doprowadziło do niektórych bardzo ciekawych partnerstw.

Miasta partnerskie:

Bielsko-Biała – Polska

Mysłowice – Polska

Powiat żywiecki – Polska

Harelbeke – Belgia

Žilina – Republika Słowacka

Festiwal miast partnerskich

Festiwal miast partnerskich we Frydku-Mistku odbywał się w latach 2016-2019. W 2020 roku jego organizacja została udaremniona przez globalną pandemię Covid-19 i nie została jeszcze wznowiona.

Frýdek-Místek zorganizował go dla swoich mieszkańców (i nie tylko dla nich), aby zapoznać się z kulturą, tradycjami zaprzyjaźnionych miast, z którymi Frýdek-Místek utrzymuje przyjazne stosunki. Na tym wielogatunkowym festiwalu, który zawsze oferował urozmaicony program kulturalny dla dorosłych i dzieci, odwiedzający mogli również skosztować bogatej przekąski i obejrzeć stoiska miast partnerskich z materiałami informacyjnymi.

Równolegle z wprowadzeniem miast partnerskich osobistości, które wniosły znaczący wkład w życie Frydku-Mistku, co roku wnoszą lub nadal wnoszą znaczący wkład do burmistrza miasta.