Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2022

Číslo jednací: MMFM 86752/2023

Kategorie: Ostatní