Návrh opatření obecné povahy – Stanovení DZ – silnice I/56 v úseku od mimiúr. křižovatky s dálnicí D48 (MUK Frýdlantská) v k.ú. Místek po křižovatku s MK v k.ú. Kunčičky u Bašky

Číslo jednací: MMFM 15212/2023

Kategorie: Veřejné vyhlášky