Oznámení návrhu MÚP OOP VV Manipulační plocha pro zeleninu, vjezdy a připojení v obci Dobrá

Číslo jednací: MMFM 105223/2024

Kategorie: Veřejné vyhlášky