Rozhodnutí-společné povolení “Oprava komunikací vybudovaných v rámci realizace vodního díla Žermanice-Soběšovice část ‚A‘ – rekonstrukce části místní komunikace MK 6 – ‚K hrázi, Husarůvka – Hráz‘„ pro objekt SO 101 Místní komunikace

Číslo jednací: MMFM 115554/2022

Kategorie: Veřejné vyhlášky