Sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Dobrá

Číslo jednací: MMFM 100640/2022

Kategorie: Územní plánování